19. aug 2022 Leder

På med arbejdstøjet, Christiansborg

Vi havde med sommerens klimaaftaler håbet, at regeringen og Folketinget ville gøre alvor af deres ord og sætte alle sejl ind for en hurtig udfasning af den russiske gas. Det var den virkelighed, vi og vores medlemmer var ved at geare os til. At tage samfundsansvar, få udfaset gassen i vores egen produktion og få omstillet de mange boliger med olie- og naturgasfyr til grøn fjernvarme. Sådan som også de mange boligejere selv forventer.

Alt det fik vi bare ikke. Jo, jo, ordene var de samme alvorlige, vi hørte, da fire ministre med statsministeren i spidsen i Spejlsalen i Statsministeriet berammede sagens alvor og meddelte, at nu skal Danmark have meget mere fjernvarme. Mandskabs- og materialeknaphed skulle løses ved at udsætte andre offentlige anlægsprojekter. Alt var i spil. 

I stedet fik vi planen om et brev, landets kommuner har fået til opgave at sende ud inden nytår. Et brev, hvori de skal orientere deres borgere om kommende fjernvarmeområder i deres kommune. Det er absolut kærkomment, at kommunerne nu skal sætte tempo på varmeplanlægningen. Men uden nye værktøjer, uden yderligere økonomi, uden yderligere hænder og maskiner – ja, så kommer der ikke mere fjernvarme, end der ellers ville have gjort. 

Jeg forudser desværre, at det bliver meget svært. Vores selskaber må ikke påtage sig en stor risiko på vegne af deres eksisterende forbrugere ved at lave nye projekter uden den fornødne sikkerhed for deres investering. Den sikkerhed har vi med sommerens klimaaftaler desværre ikke fået. 

Så uagtet at vi har både ambitioner, evner og vilje, så må vi være realistiske: Hvis ikke danskerne skal kigge ind i indtil flere kolde vintre med skyhøje varmeregninger, skal Folketinget i arbejdstøjet og levere på sine løfter.