02. dec 2021 Leder

Fjernvarmen hjælper Danmark gennem energikrisen

Den aktuelle energikrise er næppe gået manges opmærksomhed forbi. Nyhedsindslag om voldsomme stigninger i priserne på gas og el har præget nyhedsbilledet, og begivenhederne ventes også at præge mange danskeres økonomi vinteren over.
 
Helt generelt er fjernvarmen til stor hjælp for Danmark i en energikrise som den, vi oplever denne vinter. Langt de fleste fjernvarmekunder er gået fri af de prisstigninger, boligejere med eksempelvis individuelle opvarmningsløsninger oplever – og nogle steder sættes prisen på fjernvarme sågar ned. Fjernvarmen er nemlig nonprofit, så ingen fjernvarmeselskaber spekulerer i at fastholde profit igennem krisen.
 
Enkelte steder vil fjernvarmekunder, der får fjernvarme fra selskaber, der fortsat lider under de historiske krav om tvungen brug af gas, opleve markante stigninger i prisen på varme. Det er ulykkeligt for dem, der rammes, og både Dansk Fjernvarme og de enkelte fjernvarmeselskaber har lagt sig i selen for at søge alle tænkelige løsninger. 
 
Men ingen steder er energikrisen en fjernvarmekrise. Fjernvarmen er ikke årsag til krisen – mange steder er den tværtimod et decideret værn mod den. Fjernvarmen har nemlig den fordel, at den sjældent spiller på én hest.
 
Mange fjernvarmeselskaber bruger nemlig en palet af brændsler og rammes derfor ikke så hårdt af prisstigningen på gas. Sol, vind, overskudsvarme, bæredygtig biomasse og andre grønne energikilder skaber store dele af den danske fjernvarme.
 
For nylig kortlagde Varmeplan Danmark 2021, hvordan fjernvarmen spiller en nøglerolle i forhold til at få Danmark billigst og bedst i mål med den grønne omstilling. Det sker blandt andet ved, at mindst 300.000 boliger, der i dag opvarmes med olie- eller naturgasfyr, skal skifte til grøn fjernvarme. Energikrisen viser os, at fjernvarmen også besidder andre styrker, og det kan vi godt tillade os at være stolte af.