20. aug 2021 Leder

Klimaet kræver handling

Der skal fart på. I virksomhederne, i Danmark, ja, i hele verden. Sådan lyder det fra FN’s klimapanel – IPCC – der netop har offentliggjort sine seneste tre års arbejde om klodens klimamæssige tilstand og behovet for at få sat fart på den grønne omstilling.

Rapporten slår fast, at menneskelig aktivitet i et vist omfang er skyld i den kontinuerlige opvarmning af atmosfæren, havene og landjorden. Det bliver også understreget, at der er behov for handling her og nu. 

Fjernvarmesektoren kan ikke løse alle udfordringerne, men sektoren både kan og skal bidrage til, at vores klode får det bedre. Og vi er allerede i gang. 

Fjernvarmeselskaberne er i stor stil i færd med at udnytte det store potentiale for grøn opvarmning ved at få smidt den sorte energi i boligerne på porten og gennemføre konverteringer fra naturgas og olie til grøn fjernvarme. I den kollektive fjernvarme er der fuld fart på elektrificeringen i form af varmepumper og elkedler. Elektrificering skal sammen med geotermi, øget brug af overskudsvarme fra industrivirksomheder og nye PtX- og CCS-anlæg sætte yderligere skub i den grønne omstilling.

Det vil ikke bare give grøn omstilling af vore boliger, men også i industri, transport og landbrugssektorerne. 

Selvom IPCC’s rapport er dyster, så fastholder vi en vis optimisme og forhåbning. Danmark kan ikke løse verdens klimaproblemer, men vi kan vise en vej. Og her er de 40 % af det globale energiforbrug, der bruges til boligopvarmning og -køling, en afgørende faktor. Derfor er fjernvarmeselskabernes og fjernvarmeindustriens indsats vigtig for verdens klima, og derfor er det vigtigt, at selskaberne får gode og fleksible muligheder for at bidrage og ikke druknes i en statslig økonomisk spændetrøje i form af en ny og omfattende bureaukratisk regulering.

Alt i alt er der masser af muligheder for, at fjernvarmesektoren kan få en vigtig rolle, når der skal handles til  gavn for klimaet. Og vigtigst af alt: Fjernvarmeselskaberne er klar til at levere den akutte handling, der er mere påkrævet end nogensinde før.