08. dec 2020 Høringssvar

Udkast til analyse om krav til effektivisering i forsyningssektorerne

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over udkast til analyse om krav til effektivisering i forsyningssektorerne.

Michael Fibiger
Økonomisk konsulent
t: +45 76 30 88 66
m: +45 24 90 93 82
fib@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Forsyningstilsynet gengiver i udkastet en række teoretiske antagelser og argumenter. Tilsynet har ikke undersøgt, om antagelserne er korrekte eller retvisende. Udkastet indeholder ingen konkrete data eller fakta om virkeligheden, men består alene af teoretiske overvejelser.

Konklusion
Udgangspunktet for tilsynets analyser tages i antagelser, som – efter de oplysninger Dansk Fjernvarme har kendskab til – er forkerte, og tilsynet kommer derfor også frem til forkerte konklusioner og anbefalinger.

Dansk Fjernvarme skal derfor opfordre Forsyningstilsynet til,

  • generelt at basere analyser og anbefalinger på faktuelle oplysninger og solid faktuel dokumentation
  • at undersøge, om der er faktuelt belæg for de teoretiske udgangspunkter og antagelser, som tilsynet anvender i analyser og til anbefalinger
  • at fjerne samtlige henvisninger til fjernvarmeområdet i udkastet til analyse, herunder også formuleringerne om, at anbefalingerne fra analysen skulle kunne være relevante ift. udarbejdelse af ny regulering, herunder for fjernvarmeselskaber
  • at gøre det klart, at analysen alene vedrører områder, der allerede er reguleret med indtægtsrammer og effektiviseringskrav.