19. nov 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende projektbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
T: +45 76 30 80 36
M: +45 51 53 88 86
aje@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Udkastet har til formål at gennemføre følgende dele af klimaaftalen fra 22. juni 2020:

  • Ophævelse af brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet.
  • Justering af samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer.
  • Modernisering af aftagepligten for at muliggøre øget udnyttelse af overskudsvarme og egen VE-produktion.

Herudover har Energistyrelsen tilføjet yderligere en ændring, som ikke følger af klimaaftalen, og som der ikke er anført nærmere forklaring eller begrundelse for:

Nyt krav om, at den samfundsøkonomiske analyse skal inddrage konsekvenser for hele det sammenhængende net, som anlægget leverer til.

Konklusion
Dansk Fjernvarme støtter helt op om alle de ændringer af projektbekendtgørelsen, som er en direkte implementering af det, der fremgår af klimaaftalen.

Energistyrelsen har herudover i udkastet til bekendtgørelse tilføjet ændringer til projektbekendtgørelsen, som ikke følger af klimaaftalen, og som i praksis vil besværliggøre den grønne omstilling i fjernvarmeselskaberne, der er hovedformålet med klimaaftalen. Disse forslag til ændringer bør erstattes af løsninger, som beskytter allerede foretagne investering uden samtidig at besværliggøre nye investeringer i grøn omstilling.