31. jan 2023 Høringssvar

Høringssvar vedrørende ændring af eksisterende metode – mFRR EAM 15 min ISP/MTU

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar på henvendelse fra Energinet om mFRR EAM 15 min ISP/MTU.

Det er besluttet, at det nuværende nordiske regulerkraftmarked skal overgå til en europæisk udveksling af mFRR energiaktivering1. 

Energinet og de øvrige nordiske TSO’er arbejder som forberedelse til indtræden på MARI efter fem trin. Trin 1-3 er behandlet i andre høringer. Nærværende høring omfatter de efterfølgende ændringer af forskrifterne med ikrafttrædelse ved overgangen til trin 4 og 5.

  • Trin 1: Ny maksimums- og minimumspris for mFRR energibud introduceres
  • Trin 2: Lokal implementering af nyt budgivningsformat samt ny aktiveringsmodel
  • Trin 3: Go-live for nordisk mFRR energiaktiveringsmarked
  • Trin 4: Introduktion af 15 min MTU (mFRR energipris- samt ubalancepris  baseret på 15 min markedstidsenhed)
  • Trin 5: Overgang til MARI-platformen

Forskrifterne, der omhandler trin 4, træder i kraft, når 15 minutters markedsenhed introduceres. Forskrifterne, der ændres i forbindelse med trin 5, træder i kraft ved overgangen til MARI. Datoerne følger af det til enhver tid gældende NBM roadmap3. 

Markedsaktørerne vil blive orienteret om ikrafttrædelse af de anmeldte ændringer en måned, før de træder i kraft.

Læs hele høringssvaret fra Dansk Fjernvarme via download fra højre spalte her på siden.