02. sep 2022 Høringssvar

Høringssvar vedr. arbejdsmiljøfaglige uddannelser samt trykbærende udstyr

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser samt bekendtgørelse om trykbærende udstyr.

Forslaget har til formål at gennemføre ændring af bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr og at implementere en ny bekendtgørelse om ændring af arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Denne nye bekendtgørelse og ændringerne i eksisterende bekendtgørelse har til formål at:

  • skærpe kravet om certificering ved arbejde med naturlige kølemidler, der udgør en høj risiko for mennesker,
  • lempe kravet om certificering ved arbejde med flourholdige kølemidler, der har stort potentiale til at bidrage til drivhuseffekten,
  • lempe krav om eftersyn af køleanlæg og varmepumper,
  • fjerne krav om certificering ved arbejde med hermetisk lukkede anlæg.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser lægger op til følgende ændringer:

  • at krav til arbejde med flourholdige kølemidler lempes, så der først er krav om certifikat fra 3 kg.
  • at krav om eftersyn af anlæg lempes fra 1 kg til 3 kg.
  • at krav til hyppighed af eftersyn på anlæg fra 3-5 kg lempes, så der kun er krav om eftersyn hvert andet år fremfor hvert år.
  • at krav om certificering ved arbejde med hermetisk lukkede anlæg bortfalder.

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme værdsætter, at krav om certificering ved arbejde med naturlige kølemidler skærpes af hensyn til arbejdsmiljø. Samtidig findes det stærkt problematisk, at Beskæftigelsesministeriet foreslår lempede krav til de syntetiske kølemidler. Dansk Fjernvarme finder ændringerne uhensigtsmæssige og unødvendige.

Ændring af krav om eftersyn til 3 kg, og at krav til hermetisk lukkede anlæg bortfalder, betyder, at der ikke længere føres tilsyn med varmepumper i villastørrelse. Lempede regler for håndtering af syntetiske kølemidler øger risikoen for tab af drivhusgasserne, hvilket er imod klimaloven fra 2020.