09. jun 2022 Høringssvar

Høringssvar vedrørende anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Anmeldelsesbekendtgørelsen, som har til formål at tilpasse den overskudsvarmeregulering vedtaget af Folketinget i december 2021, samt Forsyningstilsynets nye anmeldelsessytem via Virk.dk, som er igangsat fra 21. april 2022.

Den nye prisregulering for overskudsvarme indebærer, at virksomheder, der leverer overskudsvarme undtages fra at skulle anmelde priser m.v. til Forsyningstilsynet, og hele anmeldelsespligten vil herefter påhvile aftageren af overskudsvarme. Det har Dansk Fjernvarme ingen kommentarer til.

Men Dansk Fjernvarme ser det som et væsentligt tilbageskridt og imod ønsket om øget digitalisering, at ENAO lukker. Efter lukning af ENAO skal virksomhederne herefter indsende blanketter via Virk.dk. Ved brug af Excel-ark til indberetning frem for direkte indberetning i et system mister man muligheden for kontrol af det indberettede samt muligheden for sammenligning med tidligere indberettede oplysninger.

Vi har d.d. ikke modtaget underretninger fra vores medlemmer om udfordringer med indberetning via Virk.dk. Indberetningerne er ikke længere online, hvorfor der påføres branchen og Forsyningstilsynet en øget arbejdsbyrde i form af manuelle registreringer af oplysninger, der oftest allerede er tilgængeligt elektronisk.

Den mest optimale situation vil være udlæsning af en fil fra selskabernes økonomisystem i et format, der kan indlæses hos Forsyningstilsynet, der så kan godkendes ved elektronisk signatur fra forsyngsvirksomheden og revisor.

Hele høringssvaret kan hentes under Download.