09. jun 2022 Høringssvar

Høringssvar vedrørende RE Power EU forslag vedr. VED, EED og EPBD

Dansk Fjernvarme har kommenteret Kommissionens forslag til ændringer i direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet), direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet) samt direktivet for energieffektivitet (EE-direktivet).

Forslaget har til formål såvel at tilpasse de tre direktiver, som allerede er under revision med Fit-for-55-pakken, til den nye situation, som er opstået efter Ruslands invasion af Ukraine og den igangværende krise omkring energiforsyningen. 

Generelt finder Dansk Fjernvarme forslaget positivt bakker op om forslaget om at EU og Danmark skal sætte et ambitiøst mål om bedre udnyttelse af vedvarende energi og mere lokal produktion af energi, særlig set i lyset af krigen mellem Ukraine og Rusland.

Men samtidig må det understreges at Dansk Fjernvarme er bekymret for at øge elproduktionen på individuelle solcelleanlæg, som foreslået af Kommissionen. Dansk Fjernvarmen er stærkt bekymret for de samfundsøkonomiske konsekvenser hvis bygningsejere pålægges investeringer i individuelle solceller. Solceller kan muligvis have god ræson i det sydlige Europa, da solcellernes produktion ofte er sammenfaldende med det store elforbrug til køleanlæg og aircondition. Men i Danmark er forholdende væsentligt anderledes.

Læs hele høringssvaret ved at downloade det fra højre spalte her på siden.