09. jun 2022 Høringssvar

Høringssvar på Kommissionens meddelelse vedrørende ”Save Energy”

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Kommissionens meddelelse vedrørende EU ”Save Energy”.

”Save Energy” har til formål at anvise en plan for kortsigtede energibesparelser og acceleration af mellem- og langsigtet strukturel energieffektivisering i lyset at den stundende energi- og energipriskrise.

Dansk Fjernvarme kan kun tilslutte sig ambitionerne. Men hvor meddelelsen oplister mange umiddelbare energibesparelser, så vi har mest mulig energi til rådighed for den kommende vinter, så synes den mangelfuld på forslag til acceleration af mellem- og langsigtet strukturel energieffektivisering.

På varmeområdet, som meddelelsen (igen) korrekt identificerer som det største energiforbrugsområde, påpeger kommissionen behovet for at stramme energikravene for eksisterende bygninger, men undlader desværre tilsvarende at påpege behovet for at medlemslandene får gennemført og implementeret de nationale varme og køleplaner, de er forpligtet til.

Disse nationale planer, herunder deres udpegning af potentielle varmekilder, kan påvise muligheden for at opbygge infrastruktur til at udnytte både eksisterende og fremtidige kilder til såvel overskudsvarme som VE-varme til opvarmning.

Det er vigtigt, at medlemslandene ikke blot tænker kortsigtet, men også netop tager et mellem- og langsigtet perspektiv, der ikke blot sikrer effektivitet men også fleksibilitet i energi og varmeforsyningen, til gavn for den langsigtede, sikre og klimaneutrale forsyning. Her bør danske erfaringer efter tidligere energikriser bringes i spil. 

På grund af den korte tid, samt de mange andre høringer, har vi ikke yderligere kommentarer, men takker for muligheden for at kommentere på forslaget.