29. apr 2022 Høringssvar

Høringssvar om ændring af maksimal pris på regulerkraftbud

Forsyningstilsynet har anmodet Energinet om, at hæve den nuværende maksimale pris på regulerkraftbud på +5.000 EUR/MWh (ingen minimumspris). En stigning i maksimumprisen for regulerkraft, medfører øget risiko for deltagelse på elmarkedet ved uforskyldte ubalancer (fx havari) og det kan bevirke, at kapacitet, såsom kraftvarmeværker, trækkes ud af elmarkedet.

Forsyningstilsynet har anmodet Energinet om, at hæve den nuværende maksimale pris på regulerkraftbud på +5.000 EUR/MWh (ingen minimumspris). Energinet er blevet enige med øvrige nordiske TSO’er om at mFRR energibud (regulerkraftbud) skal hæves til +/- 10.000 EUR/MWh og forventer at dette træder i kraft fra 1. november 2022.

Når Energinet indtræder på MARI-platformen[1] (senest i juli 2024), vil maksimums- og minimumspris på mFRR energibud (regulerkraftbud) blive +/-15.000 EUR/MWh indtil juli 2026. Herefter vil maksimums- og minimumsprisen øges til +/- 99.999 EUR/MWh. Prissætning af balanceringsenergi på MARI platformen er godkendt af ACER[2] og det er ikke denne prissætning, der er i høring.

Læs hele høringssvaret under Download her på siden.


[1] MARI (Manually Activated Reserves Initiative) er et fælles europæisk implementerings projekt for en europæisk energiaktiveringsplatform for mFRR (regulerkraft).

[2] ACER (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er et samarbejdsorgan mellem Energireguleringsmyndigheder.