07. feb 2022 Høringssvar

Høringssvar over metode for indkøb af modhandelsenergi

Dansk Fjernvarme har afleveret høringssvar til Energinet omkring metode for indkøb af modhandelsenergi.

Line P. Schmidt
Konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 4272 7873
M: lps@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme mener ikke, at den foreslåede metode for modhandel lever op til intentionen i elmarkedsforordningen. Dermed er den ikke i overensstemmelse med forordningens krav om kapacitet på samkøringslinjer.

Dansk Fjernvarme uddyber baggrunden for sin holdning i det høringssvar, som er afgivet – herunder om metodens konsekvenser for markedsfunktionen og systemets udvikling beskrives.

Dansk Fjernvarme har i høringssvaret valgt at fokusere på den foreslåede metodes reelle betydning for elmarkedets funktion i forhold til hensigten med elmarkedsforordningens krav. Uenighed om tolkning af de gældende rammer og aftaler viser, at reglerne nødvendigvis må læses i relation til lovgivernes hensigt.

Du kan læse hele høringssvaret ved at downloade det fra højre spalte her på siden.