19. nov 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Lednings-ejerregistret

Dansk Fjernvarme har afleveret høringssvar til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedr. forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem LER.

Jens Christian Nielsen
teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2054 5473
M: jcn@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet nærværende høringssvar om ”Høring over forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven)”, som har til formål at gennemføre følgende ændringer:

  • Undtagelse for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er frivilligt for ledningsejere, om de vil udlevere oplysninger om disse lednin-ger, hvis ledningerne er nedlagt før den 1. juli 2023.
  • Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Led-ningsejerregistret.
  • Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet.
  • Regler om betaling for at udlevere ledningsoplysninger og opkræve beta-ling for påvisning (§ 13 og § 14).
  • Bestemmelse om opbevaring af oplysninger (§ 16).

Dansk Fjernvarme bifalder, at loven på området for Ledningsejerregistreret gennemskrives.

De konkrete bemærkninger til lovforslaget kan læses i svaret, som du kan hente fra højre spalte her på siden under Download.