13. okt 2021 Høringssvar

Høringssvar til ændring af lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ændring af Lov om elforsyning  §22, stk. 8 j.nr. 2021-15137.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Ændring af Lov om elforsyning har til formål at give elnetselskaberne i regi af Dansk Energi mulighed for at drive forskning og udvikling finansieret over finansloven (ELFORSK) med henblik på effektiv anvendelse af elektricitet.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet et høringssvar – du kan downloade hele høringssvaret fra højre spalte her på siden. Nedenfor gengive hovedproblemstilling og konklusion.

Hovedproblemstilling
Det er uacceptabelt, at elsektorens interesseorganisation, bestående at el-handlere og el-netselskaber, for skatteyderbetalte midler og uden yderligere udbud af opgaven, gives mulighed for at finansiere forskning og udvikling i egen medlemskreds. 

Konklusion
Dansk Fjernvarme foreslår, at ELFORSK midlerne fremadrettet administreres i neutralt regi (Energistyrelsen), alternativt sendes i udbud og samtidig gøres bredere end kun el-sektoren samt fremover tillige gøres tilgængelig for flere teknologier, f.eks. biobrændsler (herunder biogas) samt fjernvarme.