11. okt 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg for 2022. 

Bettina Vester
Konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2981 8846
M: bav@danskfjernvarme.dk

Forsyningstilsynet har sendt forslag om prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg i høring. Prisloftet har til formål at fastlægge den maksimale varmepris, såfremt både substitutionsprisen såvel som den omkostningsbestemte varmepris er højere.

Hovedproblemstilling
Gennem de seneste fem år er affaldsvarmeprisloftet inkl. afgifter steget med over 30 pct. (fra 75 kr./GJ i 2016 til 98 kr./GJ i 2021), mens forbrugerpriserne på fjernvarme i samme periode er faldet med omkring 5 pct.

Prisloftet for 2022 foreslås nu fastlagt til 100 kr./GJ, hvilket fortsætter stigningen. Denne udvikling afspejler, at reglernes evne til at sikre forbrugerbeskyttelse i de områder, hvor affaldsvarmeprisen bestemmes af prisloftet, løbende forringes. 

Konklusion
Dansk Fjernvarme mener, at der skal sikres proportionalitet mellem fjernvarmeselskabernes pligt til at aftage varme fra affaldsenergi og reglerne om forbrugerbeskyttelse af varmeforbrugerne.

Generelle bemærkninger
Formålet med en regulering af varmepriserne fra affaldsenergianlæg er at beskytte varmeforbrugerne mod at komme til at betale for meget for varmen. De kontinuerlige stigninger i prisloftet relativt til de generelle fjernvarmepriser er derfor bekymrende.

Et højt prisloft er ikke noget problem, så længe substitutionsprisen eller den omkostnings-bestemte pris er lavere for det enkelte fjernvarmeområde, men for de varmeværker, hvor der ikke er et reelt alternativ, som kan udgøre en substitutionspris, kan et stigende loft medføre, at varmekunderne ikke længere sikres den samme grad af forbrugerbeskyttelse, som der var tale om tidligere.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget og har ikke yderligere kommentarer.