12. aug 2021 Høringssvar

Høringssvar til EU-Kommissionens revision af Energieffektiviseringsdirektivet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens revision af Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Birger Lauersen
International chef, Dansk Fjernvarme
T: 4028 3020
M: bl@danskfjernvarme.dk

I lyset af at EU-kommissionens ”Fit-for-55”pakke er overordentlig omfattende samt at høringerne om dens enkeltdele finder sted hen over sommerferien, skal vi gøre opmærksom på at vore kommentarer nedenfor er foreløbige og overordnede samt at vi, når vi får studeret detaljerne, kan bidrage med yderligere undervejs i regeringens behandling af forslaget i de kommende måneder. 

Overordnet set, er Dansk Fjernvarme tilfreds med Kommissionens forslag til revision af EED, idet det rummer elementer, der kan fremme fjernvarme og -køling i EU samtidig med, at konsekvenserne for dansk fjernvarme synes begrænsede.

Forslaget er som bekendt en del af en samlet pakke, og det skal evalueres som sådant. En forudsætning for at fjernvarme og -køling i EU får mulighed for blive bæredygtig og vokse er, at det samlede sæt livsbetingelser fremmer denne udvikling.

Læs hele høringssvaret ved at downloade det fra høje spalte her på siden.