11. jun 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen

Udmøntningen af samfundsøkonomikravet er sket med den nye Projektbekendtgørelse, og det er vejledningen til denne, dette høringssvar omhandler.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 5153 8886
M: aje@danskfjernvarme.dk

Klimaaftalen fra juni 2020 sætter blandt andet fokus på udfasning af individuelle olie- og gasfyr, og aftalen sikrede støttepuljer, der skal reducere omkostningerne ved konvertering de fossile brændsler til grønne alternativer. Konkret sikrede aftalen støttemidler til:

  • Udfasning af olie- og gasfyr
  • Afkobling fra naturgasnettet
  • Udrulning af fjernvarme

Forventningen til aftalen er et positivt bidrag til CO2 udledningen på 0,5 mio. ton i 2025 og 0,7 mio. ton i 2030.

Derudover, blev der med Klimaaftalen justeret i samfundsøkonomikravet, ”så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer, hvilket bl.a. vil sikre, at reguleringen ikke er en unødvendig bremse for konverteringer af naturgasområder til fjernvarmeområder”

Med andre ord, der er bred politisk opbakning til at fjerne barriererne for at konvertere de kollektivt opvarmende områder, der i dag forsynes af fossile brændsler, til en kollektiv grøn fjernvarme. Udmøntningen af samfundsøkonomikravet er sket med den nye Projektbekendtgørelse, og det er vejledningen til denne, dette høringssvar omhandler.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen og takker for muligheden for at kommentere udkastet.

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme ser positivt på, at vejledningen er blevet udvidet med flere punkter, der er med til at fjerne usikkerhed omkring lovgivningen omkring projektbekendtgørelsen og kommunernes godkendelse af projekter.

Dansk Fjernvarme er dog stærkt bekymret for, at udkastet til den nye vejledning lægger op til, at kommercielle interesseorganisationer skal være del af høringsparterne ved projektforslag.

Dansk Fjernvarme mener, at dette er i strid med Energiklagenævnets praksis. Det vil samtidig være med til at skabe større forvirring ude i kommunerne, når flere forskellige interesseorganisationer med kommercielle interesser kommer med synspunkter, der handler om egne interesser frem for en overordnet varmeplanlægning mht. grøn omstilling.

Høringssvaret kan i sin helhed findes og downloades fra højre spalter her på siden.