26. maj 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning til samfundsøkonomiske analyser

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udkast til vejledning til samfundsøkonomiske analyser og takker for muligheden for at kommentere udkastet.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 5153 8886
M: aje@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme finder det rigtigt, at Energistyrelsen holder fast i rangordenen af data ved projektforslag, hvor faktiske data går forud erfaringsdata, der igen går forud teknologikatalogets data.

Dansk Fjernvarme vil dog opfordre til at mindske den administrative byrde ved udarbejdelse af projektforslag, således, at man ikke skal argumentere for, hvorfor man har bedre data end teknologikatalogets, når ovenstående rangorden allerede har taget højde for dette.

Ligeledes bør de samfundsøkonomiske analyser også tage højde for, at individuelle jordvarmepumper er et alternativ til luft/vand varmepumper, når disse af praktiske årsager ikke er anvendelige.

Du kan få hele høringssvaret ved at downloade det fra højre spalte her på siden.