12. maj 2021 Høringssvar

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, som har til formål indføre, at omkostninger til VE-tilslutninger af produktionsanlæg bliver en del af den regulerede økonomi i netvirksomhederne. Derudover præciseres reglerne for håndtering af udbud af elektricitet til dækning af nettab.

Hovedproblemstilling
Det er besluttet, at omkostninger til tilslutning af VE-anlæg fremover pålægges producenternes tilslutningsbidrag og tariffer i stedet for den nuværende udligningsordning, som fordeler omkostningerne ud på alle elforbrugere. Da de producenttariffer som skal træde i stedet ikke kan træde i kraft før i 2023, indføres i bekendtgørelsen en midlertidig overgangsordning for 2022, som kan sikre tilslutning af VE-anlæg i 2022.

Konklusion
Det er Dansk Fjernvarmes generelle holdning, at finansiering af tilslutning af VE-anlæg bør være en sag for Staten, da det er skjult statsstøtte, at nuværende tilslutninger finansieres af forbrugernes tariffer. Staten bør tilsvarende PSO omkostninger overtaget finansiering af tilskud.

Det bør kun være omkostninger til netforstærkninger som bør få forhøjet omkostningsramme, idet finansiering af forbindelse frem til tilslutningspunkt bør være et anliggende for VE-anlægget allerede fra 2022.