19. nov 2020

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar i forbindelse med, at Energistyrelsen har udsendt en lang række bekendtgørelser som implementerer EU´s elmarkedsdirektiv. 

John Tang
Chefkonsulent
M: +45 24 42 88 84
jt@danskfjernvarme.dk

Der er tale om 11 bekendtgørelser, hvoraf bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber og bekendtgørelse om aggregering er helt nye bekendtgørelser. De øvrige bekendtgørelser er nyudstedelser af tidligere bekendtgørelser.

Hovedproblemstilling
EU’s elmarkedsdirektiv indeholder en lang række initiativer som har til formål at trække elsystemet i retning af vedvarende energi, fleksibilitet, energiintegration, borgerinddragelse, men den Danske implementering består hovedsageligt i, at undgå og/eller minimere ændringer af det bestående elsystem. Langt hen af vejen kommer fleksibilitet og energiintegration i Danmark, som følge af denne implementering, til at være afhængig af hvorvidt Energinet samt de Danske elnetselskaber har evne og vilje til at skabe et omkostningsægte betalingssystem med vilkår som honorerer kapacitet og fleksibilitet i forhold til den værdi kapacitet og fleksibilitet giver anledning til.

Konklusion
Dansk fjernvarme frygter at Danmark mister førertrøjen i forhold til det fleksible og integrerede energisystem, idet Energinet og elnetselskaberne først og fremmest vil være mere interesserede i at udfylde indtægtsrammer og fore pengekasser frem for at etablere betingelserne for fremtiden integrerede energisystem. Derfor har det været vigtigt for Fjernvarmesektoren, at muligheden for direkte forbindelser i borgerenergifællesskaber, 3.partsadgang samt omkostningsægte tarifering blev en del af lovgivningen. Integration og fleksibilitet fremmes ikke  tilstrækkeligt med disse bekendtgørelser, men der er dog visse gode elementer, f.eks. at elnetselskaberne nu kan udbyde og betale for fleksibilitetsprodukter.