03. nov 2020 Høringssvar

Udvidelse af Det Økonomiske Råds rolle

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedr. lovforslag om udvidelse af Det Økonomiske Råds rolle til også at føre eftersyn med forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.

Tine Skovlund
Økonomisk konsulent
T: 76 30 80 13
M: 21 89 99 69
ts@danskfjernvarme.dk

Det foreslås, at Det Økonomiske Råd fremover som noget nyt skal vurdere adfærdsforudsætninger i ministeriernes konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag samt give konkrete anbefalinger til justeringer af de anvendte forudsætninger, hvis der er behov for det. Videre foreslås, at finansministeren offentligt skal redegøre for, hvis ministeriet vælger ikke at følge anbefalingen.

Den foreslåede ændring er på fjernvarmeområdet særlig relevant i forhold til eftersyn af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som knytter sig til projektbekendtgørelsen.