30. okt 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende Energisparebekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har indgivet høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

Enkelte punkter (i bekendtgørelsen) tilrettes, for at afspejle Energispareaftalen korrekt, og sikre klarhed om reglerne ifm. ordningens afslutning. Dansk Fjernvarme ønsker særligt at sætte fokus på samarbejdet imellem Energistyrelsen og Forsyningstilsynet, så arbejdsgange bliver så rationelle som muligt, og dobbeltkontrol undgås.

Hent hele høringssvaret under Download.