06. sep 2021 Høringssvar

Høringssvar angående Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21)

Dansk Fjernvarme har sammen med Grøn Energi udarbejdet høringssvar om Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21).

Christian Holmstedt Hansen
Analytiker
M: 2348 2962
chh@danskfjernvarme.dk

Høringen handler om opdatering af de analyseforudsætninger Energinet anvender til deres analyser og projekter

Hovedbudskaberne i høringssvaret

Generelt er det Dansk Fjernvarmes opfattelse at Energistyrelsen:

  • Undervurderer den mængde overskudsvarme fra PtX der kommer til at blive anvendt til fjernvarme
  • Undervurderer antallet af individuelle naturgasfyr der konverteres til fjernvarme
  • Undervurderer udbygningen af geotermi
  • Undervurderer mængden af decentral fjernvarme der produceres på store kollektive varmepumper

Disse punkter er uddybet i høringssvaret som findes i højre side.