28. jun 2021 Debat

Digitaliseringen af fjernvarmen bidrager til klimaindsatsen

Fjernvarmesektoren har øjnene rettet mod klimaneutralitet i 2030, skriver projektleder i Dansk Fjernvarme, Steen Kramer Jensen, i denne klumme. 

For at realisere ambitionen arbejder fjernvarmeselskaberne på at etablere nye grønne produktionsanlæg, indgå nye aftaler om at overtage overskudsvarme og på anden vis gøre energiproduktionen- og forsyningen grønnere.

En vigtig del af denne indsats indebærer også, at mange af fjernvarmeselskaberne står midt i en digital omstilling. Digitaliseringen af fjernvarmen betyder nemlig, at fjernvarmeselskaberne kan producere mere energieffektivt, hvilket afstedkommer en lang række fordele.

Digitaliseringen sker lige nu særligt med udrulningen af fjernaflæste energimålere. Målerne giver selskaberne adgang til mange nye data, som hjælper fjernvarmeselskaberne til at tilgå ny viden, de ikke havde tidligere.

Det betyder også, at selskaberne får et bedre indblik i forbruget, som kan bruges til både at forbedre forbrugeroplevelsen af fjernvarme og samtidig hjælpe fjernvarmeselskaberne til en mere effektiv drift.

Eksempelvis giver målerdata mulighed for at sænke både fremløbs- og returtemperaturer.

Det betyder med andre ord, at fjernvarmeselskaberne kan producere mere klimavenligt, og forbrugerne kan spare penge på fjernvarmeregningen.

Således viser en analyse fra fjernvarmens tænketank Grøn Energi, DTU og Damvad, at en udbredt digitalisering af fjernvarmen kan bidrage med så meget som 2,7% af Danmarks samlede 70%-klimamålsætning i 2030.

Samtidig giver digitaliseringen også rigtig god mening for fjernvarmeselskaberne, da den digitaliserede drift kan skabe vigtige effektiviseringer.

Eksempelvis kan levetiden på produktionsanlæg forlænges, ligesom det bliver lettere at identificere, hvor der eventuelt må være læk i ledningsnet og dårlig isoleringsstand i stikledninger. Igen kommer de digitale indsigter både selskab og forbruger til gavn og glæde.

Analysen fra Grøn Energi, DTU og Damvad viser desuden, at der er et potentiale for driftsoptimering ved digitalisering og temperatursænkning på godt 1 mia. kroner årligt i Danmark.

Tillige resten af samfundet sker der en hastig udvikling på det digitale område i fjernvarmesektoren, hvor der er store virkelyst og nysgerrighed på at digitalisere og blive klogere på, hvilke digitale projekter kan sættes i søen.

Digitaliseringen er godt i gang, og endnu flere af Dansk Fjernvarmes medlemmer forventes at gennemføre digitaliseringsprojekter fremover. Og det er godt nyt for klimaet og forbrugerne, der kan se frem til bedre og billigere fjernvarme.

Dette indlæg har først været bragt i Energy Supply den 25. juni 2021.