14. jun 2021 Debat

PtX sammen med fjernvarme kan indfri den sektorkobling, alle taler om

Power-to-X i kombination med fjernvarme kan give unikke fordele for danske aktører. Samfundet får også større gavn af brintproduktionen, da sektorintegrationen bliver stærkere, når fjernvarmen er med som bindeled, skriver Hanne Kortegaard Støchkel Maria Dahl Hedegaard fra Grøn Energi og Dansk Fjernvarme i dette indlæg.

Kombinationen af Power-to-X (PtX) og fjernvarme kan levere den sektorintegration i praksis, som alle taler om, og samtidig øge værdien af investeringerne.

Integrationen giver fordele til både PtX-anlæg og fjernvarme, samtidig med at udnyttelse af PtX-varme til fjernvarme forstærker integration på tværs af sektorer som el, varme, transport, affald, industri og landbrug.

En af de vigtigste elementer i at forbedre energieffektiviteten i PtX-anlæg er at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme. Grøn brint indgår i alle PtX-kæder og produceres ved elektrolyse med grøn strøm, men samtidig dannes der store mængder varme.

En nylig analyse, vi netop har udgivet, viser, at 10-25 procent af energien til PtX-processen kan genbruges til fjernvarme i stedet for at gå tabt. Men det forudsætter selvfølgelig, at PtX-anlægget placeres i nærheden af  et fjernvarmesystem.

En win-win integration
Både PtX-anlægget og fjernvarmekunder har fordele af integrationen. For PtX-anlægget betyder det en forbedret økonomi, adgang til grønne CO2-kilder og et grønnere produkt, fordi energitabet reduceres væsentligt. For fjernvarmeselskaberne betyder det adgang til en attraktiv og CO2-fri varmekilde.

Samfundets interesse i PtX ligger i de muligheder, det giver for at gennemføre en grøn omstilling af transport, landbrug og fremstilling af fx stål, plast og kemiske produkter. Derfor handler det heller ikke kun om klimamål, men også om jobs og grøn eksport.

Muligheden for at kombinere med fjernvarme giver en konkurrencefordel til PtX-anlæg i Danmark. Faglige vurderinger indikerer, at brintprisen kan reduceres med 5-10% ved integration med fjernvarmen, og at det vil være tilstrækkeligt til at give et konkurrencemæssigt forspring til etablering af flere brintanlæg i Danmark.

Integrationen er allerede i gang
Samarbejdet mellem PtX-anlæg og fjernvarme er allerede i gang. I Esbjerg er Europas største Power-to-ammoniak anlæg på vej, og det vil ikke kun betyde CO2-fri gødning til landbruget. Det vil også betyde, at 1/3 af varmebehovet hos DIN-forsyning (Esbjerg og Varde) kan dækkes med overskudsvarmen, fordi fjernvarme er tænkt ind fra starten.

I Trekantområdet er TVIS i samarbejde med 7 kommuner og foreløbig 13 virksomheder dybt integreret i udviklingen af PtX-projekter, hvor Triangle Energy Alliance har ambitiøse planer.

Også hovedstadsområdet er godt med i at etablere sektorintegration i praksis. Her har ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port , CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted fx etableret C4-samarbejdet for at sikre opbygningen af effektiv indfangning af CO2, som potentielt kan indgå i produktion af grønne brændstoffer.

Virkeligheden viser, at vi er kommet godt i gang med den sektorintegration alle taler om. Det er godt for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse.  Nu skal vi videre.  For vi har alle muligheder for at gøre Danmark til europamestre i PtX med assist fra fjernvarmen. 

Dette indlæg har været bragt i Gridtech den 10. juni 2021.