09. okt 2020 Debat

Grøn varme i Rudersdal kan løfte Danmarks klimaambitioner

Frem mod 2030 skal en stor del af landets gasfyr koncerteres til grøn fjernvarme. Særligt stort er potentialet i Rudersdal Kommune, hvor 13.500 gasfyr kan konverteres. Det vil give Danmark et pænt skub frem mod klimamålet. Sådan skriver Rune Moesgaard i et debatindlæg på Frederiksborg Amts Avis. 

Med klimaaftalen for energi og industri d. 22. juni besluttede regeringen og Folketinget, at der skal turbo på udskiftningen af danskernes naturgas- og oliefyr. De skal i stedet have en grøn varmekilde.

Navnlig i byområderne findes en stor mængde naturgasfyr, der helt oplagt skal konverteres til grøn fjernvarme, hvilket vil give Danmark et kæmpe skub frem mod 2030-klimamålet, hvor vi skal reducere vores CO2-udledninger med 70 procent sammenlignet med 1990.

Særligt i Rudersdal Kommune er potentialet enormt. Faktisk er det her, hvor der er tredjeflest naturgasfyr at konvertere blandt alle kommuner på landsplan, med flere end 13.500 naturgasfyr.

Med klimaaftalen skal i alt 120-280.000 naturgasfyr byttes ud med grøn varme frem mod 2030. Det efterlader dog fortsat 230-280.000 naturgasfyr, der fortsat mangler at blive konverteret.

Med de rette politiske rammevilkår kan lade sig gøre at konvertere langt hovedparten af den totale mængde naturgasfyr frem mod 2030. Det kan give Danmark en reduktion på yderligere 1 mio. ton CO2 frem mod 2030, foruden de 0,7 mio. ton der allerede vil blive reduceret med klimaaftalen.

Politiske rammer skal på plads
Dette vil sikre CO2-reduktioner, der er mindre omkostningstunge end den tilsvarende mængde i landbrug- og transportsektoren, som allerede nu, før klimaforhandlingerne overhovedet er begyndt, lader til at splitte de politiske partier. Faktisk svarer det til mere end halvanden gang den reduktion, vi får, hvis hele regeringens transportudspil gøres til virkelighed.

De danske fjernvarmeselskaber er klar til at tage opgaven på sig og levere de nødvendige ekstra reduktioner. Det kræver dog, at kommunerne gives de rette værktøjer. Når der skal konverteres naturgasfyr i Rudersdal, skal kommunen som myndighed have muligheden for at planlægge, i hvilke områder det vil give mening at udstykke ny fjernvarme.

Senere i år frigives tilskudsmidler til individuelle varmepumper. De små varmepumper hører til i landdistrikterne, hvor den grønne fjernvarme ikke kan komme ud. I byerne, hvor vi bor tæt, er der derimod brug for, at vi tager nogle andre hensyn i forhold til støj, miljø og forskønnelse af bybilledet helt generelt. Derfor bør både tilskudsmidlerne og kommunernes mulighed for planlægning tilrettelægges sådan, at de små varmepumper ikke kan opføres uden hensyn til det samlede energisystem eller til den samlede oplevelse, vi ønsker at have, når vi bevæger os rundt i byerne. 

Lægger Christiansborg sig fast på en visionær udbygning med grøn varme, vil det give muligheden for at udskifte nærmest samtlige 13.500 naturgasfyr i Rudersdal, som sammen med borgerne dermed kan blive en foregangskommune for den grønne omstilling i Danmark.

(Indlægget blev oprindeligt bragt den 9. oktober i 2020 i Frederiksborgs Amts Avis)