06. jul 2020 Debat

Energiøer

Regeringen har fremlagt forslag om at etablere to kunstige energiøer. De skal placeres i Nordsøen og ud for Bornholm. Her skal der være plads til ekstra havvindmøllekapacitet. Så langt så godt.

Spørgsmålet er, at hvad skal den ekstra elproduktion fra havvindmøllerne anvendes til. Skal elproduktionen blot eksporteres til nabolandene, når det blæser og vi ikke selv kan bruge elproduktionen? Allerede i dag er der jo masser af timer, hvor de nuværende vindmøller dækker hele det danske elforbrug, ja op til 150 procent, når det blæser. Og når det ikke blæser hjælper de nye møller ikke. Derfor er det en meget vigtig del af en kommende energiaftale at få besluttet, hvad den ekstra elproduktion skal anvendes til.

Der er gode planer om at bruge el til varme, el til elbiler, el til nye brændstoffer for fly og tung transport gennem såkaldt Power to X raffinaderier. Sådanne anlæg vil det være både dyrt og besværligt at placere på havet. Men endnu værre, så vil den store mængde overskydende varme fra de nye værker gå tabt ude på havet, hvor der ikke er fjernvarmekunder.

Danmark er meget heldig at have et stort net af fjernvarmeværker, som kan tage imod varmen fra de nye produktionsanlæg for grønne brændsler. Det er både en økonomisk og energimæssig fordel.

LIGE SÅ DUMT det var, da de store kraftværker tilbage i 1970'erne kun producerede el og lod varmen løbe ud i havet. Lige så klogt var det at varmen blev gjort til fjernvarme. Nu skal vi gøre noget klogt. Og det er ikke at tabe varmen fra disse nye raffinaderier for grønne brændstoffer. Varme har en værdi både pengemæssigt og energimæssigt. Andre lande er misundelige på at vi det store fjernvarmesystem til rådighed - så lad os bruge det.

Havvindmølleparkerne ud for Bornholm og i Nordsøen skal sende elproduktionen ind til nye "Energiøer" med fast fundament, i Rønne og Esbjerg. Her er der kraftværkspladser, som er velegnet til de nye anlæg, og varmen kan sendes ud til fjernvarmekunder. Det giver ikke bare bedre tekniske forhold, men også bedre økonomi for de nye anlæg.
 

Af Kim Behnke, udviklingsdirektør i Dansk Fjernvarme

Indlægget er bragt i Avisen Danmark d. 6.7.2020