30. jun 2014 Debat

Kraftvarme-værkerne er vores nye grønne stolthed

Vindmøller kender vi alle. Knejsende hvide som et dansk symbol på grøn innovationskraft. De færreste tænker over vores andet adelsmærke - vores effektive måde at producere el og varme på kraftvarme-anlæg.

Kraftvarme er en dansk spidskompetence. Havde vi ikke udnyttet overskudvarmen fra elproduktionen og dermed dobbeltudnyttet brændslerne, så havde energiforbruget været 11 procent højere. Kraftvarmen er er netop nu i gang med den grønne omstilling. Studstrupværket i Aarhus bliver således ombygget til biomasse. (Foto: DONG).

Af Peter Heymann Andersen, direktør Rambøll Energy, Per Christensen, formand 3F, Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri, Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme, Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi, Jan Søndergaard, direktør Dansk Skovforening og Hans Peter Slente, branchedirektør DI Energi

Uden den effektive samproduktion af el og varme ville det samlede danske energiforbrug være 11 pct. højere. Vi kan ranke ryggen, for vi har verdens mest effektive kraftværker. Vi får mere at være stolte over, for de store byers kraftværker smider kullene ud og fyrer med træ i stedet som led i energiaftalen fra marts 2012 med 95 pct. af Folketingets opbakning.

Biomasse udgør 13 pct.

Forleden blev der taget spadestik til en ombygning af Studstrupværket i Aarhus fra kul til biomasse, og flere kraft-varme-værker vil følge efter. De grønne kraftvarme-værker udgør en væsentlig brik i den grønne omstilling af det danske energisystem, for vi er ikke længere selvforsynende med strøm, og kraftvarmeværkerne kan dække vores behov på de dage, hvor vinden ikke leverer.

På basis af vores viden og ekspertise vil vi skabe nye løsninger frem mod det politiske ønske om et fossilfrit Danmark i 2050. I dag udgør biomasse ca. 13 pct. af elforsyningen og vil vokse til 20 pct. i 2020. 52 pct. af vores fjernvarme er i dag grøn, og biomasse udgør den største andel af den grønne energi i fjernvarmen. Vores store viden om kraft-varmeværksteknologi giver os et forspring i, hvordan det gøres bedst, sikrest og til en fornuftig pris.

Omkostningseffektivt og grønt

Vi har forfinet teknologien siden 1970'erne, og biomasse på kraftvarme-værkerne er et af de mest omkostningseffektive, grønne tiltag. Blandt andet fordi det ikke kræver nyetableringer, men kun ombygning af i forvejen effektive produktionsanlæg. Ombygningen af de store byers kraft-varmeværker ligger i omegnen af 4 mia. kr. Mens et nyt kulkraftværk koster omkring 9 mia. kr. at bygge.

Den store investering i ombygningen af de eksisterende kraftvarme-værker vil også sætte spor i beskæftigelsen. Ombygningerne kræver både ingeniørfaglighed, smede, maskinmestre og mange bygge- og anlægsarbejdere.

Alene ombygningen af Studstrupværket i Aarhus og Avedøreværket ved København forventes at resultere i 1.200-1.500 job i anlægsfasen. Derudover vil der også være mange opgaver i den løbende vedligeholdelse af anlæggene.

CO2-reduktion på 90 pct.

Når man erstatter kul med bæredygtig biomasse, opnår man en CO2-reduktion på 90 pct. Bæredygtighed er væsentlig for energibranchen, og vi tager også imod klima-, energi- og bygningsministerens ønske om bæredygtighedskriterier i form af en brancheaftale for at sikre bæredygtig produktion og brug af træpiller.

Dermed passer vi på både gode arbejdsforhold samt klima og miljø, samtidig med at vi opnår den størst mulige CO2-reduktion i forhold til at bruge kul og naturgas.

Til gavn for Danmark

Vi forventer ikke, at de biomassefyrede kraft-varme-værker sætter et teknologisk punktum. På basis af vores viden og ekspertise vil vi skabe nye løsninger frem mod det politiske ønske om et fossilfrit Danmark i 2050 - lige fra biobrændstofraffinaderier til avancerede biomaterialer, der kan erstatte olie og kemikalier i f.eks. plasticflasker og tekstiler.

Vi er glade for at kunne skabe det forspring og fortsætte den omkostningseffektive, grønne omstilling af kraft-varme-værkerne til gavn for Danmark, vores arbejdspladser og ikke mindst miljøet, og lad os vedblive at udvikle teknologierne, så vi bliver endnu bedre.

 

 

(Bragt i Jyllands Posten 30. juni 2014)