17. jan 2012

Danmark har mange vinderteknologier – ikke kun vindmøller

Af Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme


Vindmøllerne er ikke Danmarks redning. Det er ikke den eneste grønne vinderteknologi, som alene skal redde kampen om arbejdspladser, grøn energi, klimaet og samfundets fortsatte udvikling og vækst. Danmark har en lang række vinderteknologier, og vindmøller er én af dem.


For det nytter ikke udelukkende at satse på én teknologi. Det vidner udviklingen indenfor vindmøller om på aktuel og ubarmhjertig vis med Vestas’ massefyringer. Vi skal i stedet for enkeltteknologier tænke i smarte og intelligente energisystemer.

Vi har i Danmark en helt unik platform for grøn teknologi. Vi kan det, som verden efterspørger. Og verden efterspørger ikke bare vindmøller, men grøn, vedvarende energi.


Faktisk efterspøger verden slet ikke el men energi til opvarmning, viser undersøgelser fra såvel Det Internationale Energiagentur (IEA) som OECD. Hovedefterspørgslen er opvarmning. På verdensplan er efterspørgslen på energitjenester 47 procent efter varme, 27 procent efter transport og 17 procent efter el.


Varme er den mest simple af disse, men altså den mest efterspurgte.


Varme kan man få på lige så mange måder, som fantasien tillader. Her i Danmark kommer en femtedel af vores varmeproduktion fra affald. Det er en smart udnyttelse af en ressource, som vi alligevel brænder af. Men det kræver et fjernvarme-net at kunne udnytte affaldsvarmen i praksis.


Vi skal fortsætte med at tænke lige så smart. For hele energisystemet skal hænge sammen, ellers når vi ganske enkelt ingen vegne i kampen for klimaet og arbejdspladser.


Fjernvarme er ”alt-ædene” af vedvarende energi. For fjernvarme er det led, som kan binde enderne sammen og opsluge både overskuds-el fra vindmøller på blæsevejrsdage og overskudvarme fra kraftværkerne, når vinden ikke blæser – eller fra solen, affaldet, biomassen eller for den sags skyld fra jordens indre varme.


Fjernvarmebranchen beskæftiger i dag 9200. Det forventes at vokse til over 11.000 indenfor otte år. Eksporten udgør i dag 6 mia. kr. og den vokser til 7,6 mia. kr. i 2015. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme med Danfoss, Grundfoss og Logstor, som de store internationale flagskibe. Og dette til trods for, at politikerne aldrig har sat en eneste krone af direkte til forskning og udvikling i fjernvarme – en udvikling der naturligvis ikke er holdbar og må og skal ændres, hvis vi skal fastholde og udvikle fjernvarmeindustrien i Danmark.


Vores energisystem hænger sammen som en helhed, hvor de enkelte teknologier skal kombineres for at blive 100 procent fossilfrit. Kun på den måde sikrer vi arbejdspladser og en grøn fremtid.


(Bragt i Nordjyske Stiftstidende 17.01.2012 samt i Jydske Vestkysten 22.01.2012 )