06. jan 2023 Debat

Naturgassen skal ud af opvarmningen - og fjernvarmen er den rigtige vej at gå

Danmark har taget det til sig - vi skal af med naturgassen i vores varmeforsyning. Det kan tydeligt ses på det store engagement, der har ligget i at spare på energien og dermed reducere vores naturgasforbrug, skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, i dette indlæg, der har været bragt i Energy Supply den 4. januar 2023. 

Det engagement ses også hos fjernvarmeselskaberne, hvor naturgas i 2021 udgjorde 9 procent af den samlede energiproduktion. Ved udgangen af 2022 havde fjernvarmeselskaberne, ifølge en ny undersøgelse fra Evida, barberet godt 1/3 af naturgasforbruget ved at spare på energien og omlægning til andre grønnere energikilder. Branchen er dermed godt på vej til at udfase brugen og behovet for naturgas i fjernvarmerørene blandt andet ved at investere i grønne alternativer.

Vi har en veludbygget fjernvarmeinfrastruktur, der i over 100 år er blevet udviklet, innoveret og løbende tilpasset til at kunne forsyne danskere med stabil og sikker varme.

Fjernvarmen produceres på en bred vifte af energikilder, der har udviklet sig i takt med, at verden har udviklet sig i en grønnere og vedvarende retning. Fra en fjernvarmeproduktion baseret på primært kul, olie og naturgas til en produktion, der udnytter ressourcer som geotermi, overskudsvarme fra industri og på sigt power-to-x, resttræ, affaldsenergi og el fra vind- samt solenergi.

Det er en spændende tid at være fjernvarmeforbruger og fjernvarmeselskab, fordi det er nu byggestenene for de næste 100 år lægges for det danske fjernvarmesystem.

Naturgas ud af de danske husstande
1. januar 2023 markerede et nyt år, og det markerede også begyndelsen på et år, hvor naturgassen for alvor bliver udfaset i Danmark. I slutningen af 2022 var der deadline for de kommunale breve til de danske borgere med meddelelsen om udsigterne til fjernvarme. Brevet er en endelig afrunding af et stort stykke arbejde i at udarbejde varmeplaner med screening af hele landet efter potentialet for fjernvarme.

I 2023 accelereres fjernvarmeudrulningen, hvor kommunernes varmeplaner fra 2022 skal gøres til virkelighed. De seneste to år, 2021 og 2022, har fjernvarmeselskaberne udarbejdet og igangsat projektforslag svarende til konverteringer at lige under 100.000 husstande. Foreløbige tal viser, at der i 2022 blev konverteret 22.000 husstande fra gas til fjernvarme, og forventningen er at antallet af konverteringer i 2023 har potentiale til langt at overstige tallene for 2022.

Det er derfor ikke tiden til at hvile på laurbærrene. Tværtimod. Nu venter det slidsomme, men nødvendige arbejde med at gøre de mange fine varmeplaner til virkelighed. Det er en opgave, de danske fjernvarmeselskaber gerne tager på sig. For det er netop i fjernvarmen, at vi kan konvertere i store bundter. I hele byer og villaveje kan vi sige farvel til den sorte og dyre naturgas og dermed byde boligejerne velkommen i fjernvarmens grønne fællesskab.

Arbejdet er allerede i fuld gang, og i løbet af 2023 vil der blive udarbejdet og godkendt et stort antal nye projektforslag om konvertering af gas til fjernvarme rundt om i landet. Derfor handler det nu om at fastholde momentum i 2023, og hvis hastigheden skal øges, skal der politisk handling til.

Fjernvarme er et vigtigt valg i den grønne omstilling I forbindelse med den grønne omstilling og regeringens ønske om at være CO2-negative i 2050 kan fjernvarmesektoren bidrage med en væsentlig rolle. Både hvad angår udfasningen af naturgas, men også hvad angår en grøn energisektor baseret på grønne energikilder.

I den forbindelse så vi allerede i 2022 et stort ambitionsniveau for fjernvarmebranchen til at investere i og udvikle grønne energikilder til fjernvarmen. Eksempler er forsyningsselskabets rammeaftale om geotermi i fjernvarmeproduktionen til Holbæk, eller Vestforbrændings store CO2-fangst projekt, der afventer udfaldet af den vigtige CCS-pulje.

2022 var året for ambitionerne - 2023 bliver året for viljen og vejen.

Debatindlægget er bragt i Energy Supply den 4. januar 2023.