19. sep 2022 Debat

Hvorfor skal vi bidrage til kommunens samfundsøkonomiske varmeplan

For de fjernvarmeselskaber der har hjulpet til de kommunale varmeplaner vil der i 2023 være en fordel ved at kunne fokusere på alle de andre dele af fjernvarmeudvidelser end kommunens behandling af projektforslag. Derfor er der god grund til nu at indgå i en aktiv dialog med kommunerne, skriver senior konsulent i Dansk Fjernvarme, Søren Magnussen. 

I forbindelse med Energiaftalen før sommerferien blev det vedtaget at kommunerne skulle have mulighed for at udarbejde kommunale samfundsøkonomiske varmeplaner med udgangspunktet efter de gældende retningslinjer i projektbekendtgørelsen og Energistyrelsens vejledning for beregningsforudsætninger for projektforslag.

Hvis kommunerne har udarbejdet en retvisende plan, der har været i høring og godkendt politisk, vil det i 2023 resultere i en forenklet godkendelsesproces for projektforslag, hvor kravet om samfundsøkonomiske beregninger ikke bliver en del af den kommunale behandling af projektforslag.

Fagligt funderet brev til borgene
Regeringen forventer at kommunerne inden 1 januar 2022, sender brev til alle borgerne i naturgasområder om klar besked om der kommer fjernvarme. Grundlaget for brevet kan, uden en samfundsøkonomisk varmeplan, alene tage udgangspunkt i allerede godkendte projektforslag. Med en samfundsøkonomisk varmeplan, kan kommunerne sende brev ud med beskeden om, at der er potentiale for fjernvarme og at borgerne i løbet af 2023 får besked om hvornår.

Forventningsafstemning for fjernvarmeudvidelser
Når kommunen har afsendt brevet i december 2022 bliver bolden kastet direkte over til alle landets fjernvarmeselskaber, derfor er det vigtig at deltage i kommunens arbejde med varmeplanen og påvirke så resultaterne er afstemt med de strategiske overvejelser i selskabet.

Kommunens kan sætte høje ambitioner på selskabets vegne, der kan udfordre selskabsøkonomien og give bekymringer for risikoen, ved at rulle langt ud med fjernvarmen.

Derfor er det en god ide at træde langt ind i kommunens administration og indtræde i samarbejde med de betingelser der skal være på plads før selskabet kan indfri kommunen ambitioner. I den proces er også en mulighed at få udarbejdet et notat til den kommunale administration, om fjernvarmeselskabets forventninger til kommunens administrative behandling af de kommende projekter indenfor distribution og produktion. I notatet beskrives de vilkår der skal til, før selskabet kan indfri kommunens ambitioner, med fokus på myndighedsbehandling af fjernvarmens projekter indenfor planlægning/lokalplaner, miljøvurderinger, miljøgodkendelser, kommunekredit, etc.

Processen kommer til at gå (lidt) hurtigere
I januar 2023 sender Energistyrelsen et cirkulære der omhandler kommunernes myndighedsbehandling. Formålet er at lette den administrative proces for projektforslag for fjernvarmeudvidelser, og da kravet om positiv samfundsøkonomi er løftet i den kommunale varmeplan, skal projektforslag i 2023 alene anvise selskabs og brugerøkonomien.

Den normale administrative procedure for godkendelse af projektforslag ændres, for kommuner med samfundsøkonomiske varmeplaner, og dermed der bliver kortere proces fra fremsendelse af projektforslag til endelig godkendelse.

I tilfælde at der ønskes optagelse af lån i kommunekredit skal kommunen behandle projektforslaget økonomiske forudsætninger og tage en risikovurdering og fastsætte lånets garantiprovision.  

Undgå høringssvar og klage
Det antages at projektforslag ikke skal sendes i høring da den kommunale samfundsøkonomiske varmeplan allerede har været i høring. Når projektforslaget ikke skal sendes i høring vil der også der kunne spares tid og ressourcer på at svare på høringssvar.

Det forekommer usandsynligt at der bliver åbnet op for klagemulighed for projektforslag og hvis det er tilfældet, vil der i hele 2023 være garanti for at projektforslag ikke stævnes for Energiklagenævnet. Som det ser ud nu, vil cirkulæret alene omhandle projektforslag for fjernvarmeudvidelser, projektforslag der indeholder for etablering af ny produktionskapacitet vil stadigvæk skulle behandles efter projektbekendtgørelsen.

Støtte til varmepumper bliver begrænset
Energistyrelsen har udtalt at områdeafgrænsningen i de kommunale samfundsøkonomiske varmeplaner kan ligge til grund for indberetning til plandata. Plandata er der hvor kommunerne nu indtegner områder udlagt til kollektiv forsyning, fjernvarme. Den kommunale varmeplan områdeafgrænsning vil afspejle sig i Plandata og så områder der i 2022 er udlagt til fjernvarme vil tegnes ind i plansystemet.

Energistyrelsen bruger Plandata.dk til at afdække om man er berettiget til at få Bygningspuljens støtte til en varmepumpe. Hvis et område er udlagt med potentiale for fjernvarme i den kommunale varmeplan kan man derfor ikke ansøge puljen og støtten til varmepumper i potentielle områder bliver begrænset.

I 2023 venter belønningen
For de fjernvarmeselskaber der har hjulpet til de kommunale varmeplaner vil der i 2023 være en fordel ved at kunne fokusere på alle de andre dele af fjernvarmeudvidelser end kommunens behandling af projektforslaget og vil optimere processen med et par måneder samtidig med at kommunen har administrativ og politisk ejerskab for projektet, da fjernvarmeudvidelsen er en eksekvering af kommunens egen planlægning.