13. sep 2022 Debat

Det er ude af trit med virkeligheden at begrænse bæredygtig biomasse

Hvis EU-parlamentet onsdag over middag stemmer for det såkaldte VE-direktiv, er det med den konsekvens, at energikrisen forværres, og Danmark sættes betydeligt tilbage i den grønne omstilling. Det er ikke tiden for at begrænse energikilderne i Europa, men i stedet arbejde for at få den russiske naturgas ud af rørene.

- Bæredygtig biomasse er det brændsel, der kan indgå i vores energisektor og sikre forsyningssikkerheden. Det er et nødvendigt alternativ, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, skriver fagkonsulent i Dansk Fjernvarme, Maria Dahl Hedegaard, i dette debatindlæg. Foto: Jesper Voldgaard

De seneste måneder har vi haft historisk høje el- og gaspriser, og vi ser ind i en vinter uden udsigt til stagnering eller fald. Vi er nået dertil, hvor der skal spares på varme og el for at sikre forsyningen og økonomien.

Energikrisen har for alvor ramt Danmark og resten af Europa med alle energiformer påvirket.

Derfor kan det også virke ude af trit med virkeligheden, at EU-parlamentet onsdag stemmer om et direktiv, der lægger op til en eskalering af energikrisen.

I forbindelse med behandlingen af den store ”Fit-for-55”-pakke, som skal sikre, at EU når sine klimamål i 2030, stemmes der på onsdag i EU-Parlamentet om et forslag til ændring af direktivet om vedvarende energi (VE-direktivet). Parlamentet skal bl.a. stemmes om vilkårene for bæredygtig biomasse, og om der skal skelnes mellem primær og sekundær biomasse.

Primær biomasse bliver forslået som det resttræ der kommer direkte fra skoven,, og sekundært biomasse vil være resttræ fra træindustrien. Parlamentet skal ligeledes stemme om, hvorvidt den primære biomasse kan kategoriseres som vedvarende energi og tælle i forhold til medlemslandenes mål for anvendelse af vedvarende energi, og om den kan være støtteberettiget.

Vedtagelse kan øge priserne på el og varme

En vedtagelse af dette, vil medføre en direkte risiko for tidlig reduktion af biomasse og dermed for forsyningssikkerheden, tilsidesætte de stramme og ambitiøse danske bæredygtighedskrav for bæredygtig biomasse, medføre endnu højere el- og varmepriser for forbrugerne og i sidste ende risikere, at landene begynder at fyre med kul igen. Energisektoren vil blive slået tilbage i den grønne omstilling, og det vil være tvivlsomt, om Danmark kan komme i mål med vores ambitiøse klimamål i 2030.

Det var og er et politisk ønske at få udfaset den fossile energi. Her har bæredygtig biomasse en afgørende og bærende rolle i at fortrænge kul, olie og gas i forsyningen af varme og el. Bæredygtig biomasse er det brændsel, der kan indgå i vores energisektor og sikre forsyningssikkerheden. Det er et nødvendigt alternativ, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.

Bæredygtig biomasse bidrager til at skabe en fleksibel og innovativ forsyningssektor, hvor vedvarende energikilder supplerer hinanden og sammen sikrer, at de fossile brændsler bliver fortrængt uden at kompromittere forsyningssikkerheden. Det gælder både i Danmark og i det øvrige EU.

Vil naturligt blive erstattet af nye teknologier
På sigt vil bæredygtigt biomasse fylde mindre og mindre. Det sker helt naturligt i takt med, at nye teknologier indfases og udvikles. Men de nye teknologier er ikke klar endnu eller er stadig for dyre i forhold til at sikre samfundet energi til overkommelige priser.

I stedet for at stemme en stabil og energieffektiv energikilde ude midt i en energikrise, skal vi tale om indfasning af andre teknologier, og kigge på rammevilkårene for disse. Et eksempel kan være at sikre, at PtX-anlæg lokaliseres, så overskudsvarmen kan udnyttes i fjernvarmeforsyningen, geotermi skal udvikles, hvor det er muligt, så den bliver et reelt konkurrencedygtigt alternativ, og CO2-fangst skal sænke CO2-udledningen.

Vi er i en krise, med historisk høje energipriser. En krise, der også viser risikoen ved ensidigt at satse på én energikilde. Vi kan ikke endnu løfte et varme og elforbrug baseret på elektrificering. Vi har behov for flere energikilder for at sikre forsyningssikkerheden.

Lad os først og fremmest fokusere på at udfase ét brændsel, nemlig gas, fra vores energiforsyning og så i øvrigt diversificere og øge vores muligheder. Alle kræfter og midler burde fokuseres herpå. Og lad os sikre os, at den biomasse, der benyttes, er bæredygtig og kommer fra bæredygtigt drevet skove. Det sikrer vi gennem den nuværende eksisterende certificering og lovgivning. Det tjener Danmark og EU bedst.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget:Forsyning den 14. september 2022)