04. aug 2022 Debat

Glem ikke kraftvarmeværkerne, hvis vi skal sikre høj elforsyningssikkerhed

Vi er i Danmark i gang med at lave grundlæggende ændringer i forsyningen af både el og varme. På nogle områder bygges der nyt, og skrues op for omstillingen, mens der  andre steder ændres og udfases. Ændringerne kræver, at vi holder tungen lige i munden for ikke at snuble over vores egne ben.

I Danmark har vi et elsystem, som leverer elforsyningssikkerhed i verdensklasse. Det glemmer vi måske nogle gange, men vi bliver for eksempel mindet om det, når internationale virksomheder vælger at placere deres datacentre i Danmark for at opnå den optimale kombination af grøn elektricitet og forsyningssikkerhed

Vores elsystem leverer stabilt og sikkert strøm til hele Danmark; med store andele af grøn vind- og solenergi. Men en skjult spiller er de kraftvarmeværker, der rundt i Danmark er med til at stabilisere og balancere elnettet. Gennem deres systemydelser til elnettet og deres funktion som backup for forsyningssikkerheden, demonstrerer kraftvarmeværkerne værdien af sektorkobling mellem termisk varmeproduktion og elsystemet.

Udbygningen med solceller og vindmøller bidrager afgørende til den grønne omstilling og til billig elektricitet. Det gør de allerede nu, og dette bidrag vil vokse i de kommende år. Men der bliver ikke så ofte talt om, at vores centrale og decentrale kraftvarmeværker har en unik rolle i at understøtte denne grønne omstilling.

Det smarte ved kraftvarmeværkerne er, at de kan levere elektricitet på de rigtige tidspunkter – når solen ikke skinner og vinden ikke blæser – og så leverer kraftvarmeværkerne i øvrigt nogle af de meget vigtige systemydelser, der er med til sikre, at såvel private hjem, industrivirksomheder og store datacentre altid oplever en stabil forsyning af strøm.

Der er allerede i dag et vigtigt samarbejde mellem elsystemet og fjernvarmen, og det er efter vores opfattelse et af de væsentligste områder, hvor sektorkobling både handler om nutiden og fremtiden.

Der skal bygges bro til fremtidens el- og varmeforsyning
Der er bred opbakning til, at fremtidens el- og varmeforsyning skal ændres fundamentalt for at Danmark kan forblive et grønt foregangsland med høj forsyningssikkerhed. Derfor mener vi også, at der fortsat skal fokuseres på grøn strøm i form af meget mere vind- og solenergi.

Men vejen til en grøn og sikker strømforsyning i fremtiden er vanskelig, dyr, og fuld af komplekse problemstillinger, hvor løsningerne i stigende grad afhænger af, at vi kigger på tværs af sektorer og opretholder forsyningssikkerheden i elsystemerne ved blandt andet at bibeholde et nødvendigt antal kraftvarmeværker, så vi undgår strømsvigt og udsving i forsyningen.

Tilslutning af meget sol- og vindenergi er til glæde for hele samfundet, men der er stadig brug for at kunne sikre elforsyningen når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Og her kan kraftvarmeværkerne spille en nøglerolle.

Kraftvarmeværkernes levering af eleffekt og fleksibilitet er dog aktuelt under pres pga. ændrede markedsvilkår på grund af konkurrencen fra sol- og vindenergi i elmarkedet. Energistyrelsens analyseforudsætninger forudser en relativt hurtig udfasning af værkernes eleffekt over de næste ca 10 år.

Derfor er det vigtigt, at vi i takt med den grønne omstilling sikrer korrekt prissætning af den værdi som kraftvarmeværkerne har i elmarkedet, herunder i markederne for de systemydelser, som er afgørende for, at Energinet løbende kan balancere elsystemet.

Hertil kommer, at fjernvarmeselskaber, store som små, med deres udbygning af store kollektive varmepumper og store elkedler, bliver afgørende som store elforbrugere til at aftage store mængder strøm fra vind. Og det vil være yderligere et redskab til at skabe balance i vores elnet.

En central udfordring på sigt bliver at finde ressourcer til balancering af elsystemet i perioder med lav produktion fra sol- og vindenergi. Her vil der i mange tilfælde heller ikke kunne hentes fleksibilitet fra elkedler, varmepumper og Power-to-X anlæg, da de netop ikke bruger el, når prisen er høj.

Og fordi vi skal have mere el fra sol og vind, skal vi sikre, at omstillingen af elsystemet sker kontrolleret: Her kan kraftvarmeværkerne også i fremtiden levere vigtige bidrag til det samlede elsystem. Vi må fastholde tempoet i den grønne omstilling, men holde skarpt fokus på også samtidig at kunne levere høj elforsyningssikkerhed.

Indlægget har været bragt i Altinget den 3. august 2022.