01. aug 2022 Debat

Energipolitik i EU og Danmark skal være langsigtet

Forslaget fra EU om reduktion af naturgasforbruget med 15 procent kan forekomme voldsomt. Men vi ser ind i en fremtid, hvor vi slet ikke skal benyttet naturgas. Frem for at fodre Ruslands krigskasse og yde støtte til nødlidende naturgaskunder, burde EU og Folketinget i stedet bruge midlerne til at investere i en fremtidssikker energiforsyning. Dette indlæg er bragt i Jyllands-Posten den 30. juli 2022.

Alle de penge, der anvendes på at købe dyr gas hos Rusland og til støtteprogrammer, kan anvendes langt bedre ved at tænke langsigtet, lyder det bl.a. fra udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke. Foto: Jesper Voldgaard.

Rusland misbruger EUs energipolitik i almindelighed, og EU’s behov for naturgas i særdeleshed for at opnå politiske mål og påvirke forløbet af den russiske krig mod Ukraine. Det er forkasteligt, mener EU-Kommissionen med formand Ursula von der Leyen i spidsen. Og der er bestemt god grund til at være opmærksom på, om vi fra EU og EU-landene bliver brugt af Rusland i et geopolitisk spil.

Prisen på naturgas var i efteråret 2021 på ca. 2,5 kr. for en kubikmeter. Prisrekorden var den 8. marts 2022 på 25 kr. for den samme kubikmeter. Det sendte en chokbølge gennem gasmarkederne og fæstede sig som giganthøje priser hos naturgaskunder. Siden har prisen på naturgas været på mellem 8 og 10 kr. i lange perioder. I dag er vi desværre igen oppe på omkring 15 kr. for en kubikmeter gas. Konsekvensen er, at stort set alle EU lande har indført forskellige støtteordninger for at skåne, særligt private, gaskunder mod de voldsomme prisstigninger. Også i Danmark er der indført forskellige støtteordninger, selvom pengene først kommer til udbetaling i starten af september.

Taberne er naturgaskunderne
Rusland bruger tekniske og politiske udmeldinger om gaslevering for at påvirke markedet. Hver udmelding får gasprisen til at stige. Udmeldinger fra EU eller medlemslande med gode nyheder om lavere gasforbrug kan få gasprisen til at falde. Konsekvensen er meget store udsving i markedet, og vinderen er hver gang Rusland. Taberne er altid gaskunderne. Private husstande frygter regningen, og erhverv og industri presses med en risiko for at blive afbrudt gasforsyningen.

Løsningen for mange medlemslande bliver forskellige støtteprogrammer for at afhjælpe situationen for de lidende naturgaskunder – forståeligt nok, men det er meget dyrt for statskasserne, og dermed skatteborgerne.

Alle de penge, der anvendes på at købe dyr gas hos Rusland og til støtteprogrammer, kan anvendes langt bedre ved at tænke langsigtet. Det gamle kinesiske ordsprog: ”Giv en mand en fisk, og han er mæt i dag. Lær ham at fiske, og han er også mæt i morgen.”- gælder i allerhøjeste grad i den situation, EU står i med naturgas.

Fremtiden er grøn fjernvarme
EU og medlemslandene skal de næste få år have omstillet energiforsyningen til bæredygtig energi. Det skal vi gøre uanset den kortvarige energikrise med Rusland. Initiativer som EU-udspillet REpowerEU åbner for masser af statsstøtte til at hjælpe store og små gaskunder med at betale deres høje gasregninger. Det er ikke klogt. I stedet er det langt bedre at bruge midler på at få omstillet energisektoren og energiforbruget til vedvarende energi.

For eksempel kan private gaskunder opnå meget mere langsigtet nytte af at få støtte til at få deres gasfyr nedlagt og komme med på fjernvarmesystemet. Og erhverv samt industri skal have støtte til at komme ud af naturgassens klemme og skifte til biogas eller andre energisystemer som f.eks. el eller højtemperatur varmepumper med kobling til fjernvarmen. Sådanne langsigtede investeringer er givet langt bedre ud end kortvarig støtte i håbet om at modstå Ruslands manipulering med gasprisen.

Nye energikilder på vej
Der er kæmpestor potentiale i at genbruge overskudsvarme til fjernvarme, som ikke koster brændsel. Der er stor potentiale ved at gøre fjernvarmen fri af naturgas, bl.a. ved overgang til biogas, og det kræver kun få justeringer af de nuværende regler. Den helt store og nyeste udvikling vil være at få opbygget en Power to X industri, der kan producere nye moderne grønne brændstoffer bl.a. ved anvendelse af el fra vindkraft. Disse brændstoffer kan jo også erstatte naturgas i industrien. Det oplagte perspektiv i Danmark er, at den store andel overskudsvarme fra Power to X værkerne kan genbruges som effektiv brændselsfri fjernvarme.

Vi ser sikkert naturgaspriser på 25 kr. pr. kubikmeter, eller højere, ved yderligere russiske trusler om reduktion eller afbrydelse af forsyningen. Det kan blive en meget lang og dyr vinter, men vi kan sikre, at det ikke kan ske i fremtiden, hvis vi klogt begynder at bruge vores økonomi på at tænke langsigtet.

Når krisen med Rusland og krigen i Ukraine er forbi vil det være stærkt, at vi har investeret i en fremtidssikker grøn energiforsyning.