15. jun 2022 Debat

CO2-fangst: Et skridt frem og to tilbage

Det er afgørende for succes med den grønne omstilling, at kommunale varme- og affaldsanlæg kan komme i betragtning til CCUS-bud fra Energistyrelsen, skriver chefkonsulent Jannick Buhl, fra Dansk Fjernvarme, i et indlæg, der er bragt i Energy Supply den 14. juni.

Hvis Danmark skal indfri målsætningen om klimaneutralitet i 2050, kommer fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS) til at spille en stor rolle. For der er et massivt potentiale for CCUS i Danmark. Ikke alene i forhold til den grønne omstilling, men også i forhold til erhvervsudvikling, vækst og arbejdspladser.

Derfor er det ærgerligt, at Energistyrelsen fortsat ikke har sikret en tilstrækkelig hjemmel til CO2-fangst på kommunale varme- og affaldsenergianlæg. Der er et stort potentiale for CO2-fangst på de kommunale anlæg, der blandt andet tæller nogle af Danmarks største affaldsenergianlæg og kraftvarmeanlæg på bæredygtig biomasse.

Energistyrelsen måtte for nylig aflyse det igangværende CCUS-udbud, fordi det ikke var lykkedes at få den nødvendige lovhjemmel til CO2-fangst på kommunale anlæg på plads i tide, inden udbudsrunden for alvor gik i gang, hvilket er et krav i den politiske aftale om CCS fra december sidste år. Efter få dage trykkede Energistyrelsen så på genstart-knappen med nyt udbudsmateriale, hvor der blot er tilføjet en bemærkning om, at de kommunale selskaber bare skal byde – deres bud er nemlig ikke bindende, før den nødvendige lovhjemmel er på plads.

Med ikrafttrædelsen af to bekendtgørelser står det imidlertid klart, at Energistyrelsen fortsætter med den samme model for hjemmel, som de fremlagde tilbage i februar, og som en samlet branche har advaret om lige siden, da den risikerer at blive en stopklods for investeringer i CO2-fangst på de kommunale anlæg.

Energistyrelsen har nemlig igen valgt en model, hvor de kommunalt ejede selskaber kun kan lave CO2-fangst i en tilknyttet virksomhed og ikke i hovedvirksomheden. Det betyder i praksis anderledes restriktive krav til kommunale virksomheder i forhold til den private sektor, som reelt hindrer, at selskaberne kan investere i CO2-fangst.

Det har altså været et skridt frem og to tilbage. Og det er rigtig ærgerligt, for det betyder, at vi nu står med en række selskaber, der udgør nogle af de samfundsøkonomisk bedste anlæg til etablering af CO2-fangst, men som desværre fortsat står med utilstrækkelige rammevilkår og en manglende adgang til den pulje, der skal skubbe hele udviklingen i gang.

Det er derfor Dansk Fjernvarmes håb, at myndighederne hurtigst muligt, og inden den nye udbudsrunde for alvor går i gang, vil genoverveje den valgte model for hjemmel, så CO2-fangst også kan etableres i hovedvirksomheden for kommunale selskaber.

Det er helt sikkert kompliceret lovgivning, men vi står overfor en klimakrise, hvor vi er nødt til at sætte ind, hvor vi kan i kampen for at reducere vores CO2-udslip. Dansk Fjernvarmes kommunale medlemmer med kraftvarme- og affaldsenergianlæg er klar til at lave CO2-fangst, hvis de får mulighed for det.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 14. juni 2022)