05. apr 2022 Debat

Kollektiv eller individuel varmekilde – der er en verden til forskel

En individuel grøn varmepumpe eller grøn fjernvarme er blevet synonym med udfasningen af den russiske naturgas til opvarmning i danske hjem. Men sidestillingen er som at sammenligne æbler og pærer. Det skriver chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp, i dette debatindlæg, der blev bragt i GridTech den 5. april 2022. 

"Når Dansk Fjernvarme er ude at sige, at fjernvarmen kan konvertere 300.000 naturgaskunder inden for de næste 3 til 6 år, er det fordi, fjernvarmen har gjort det før. Fra 1987 til 1996 konverterede fjernvarmen +410.000 boliger fra centralvarme med olie til fjernvarme, " siger chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp. Foto: Jesper Voldgaard.

Naturgas til opvarmning skal være slut – og det skulle være sket i går. Det er der løsninger for. Først og fremmest skal vi spare på energien. Det er helt afgørende. Og som erstatning for naturgassen, skal boligejerne over på fjernvarme eller individuel varmepumpe. Hvor fjernvarme er en kollektiv beslutning er den individuelle varmepumpe den individuelle borgers mulighed for at tage et valg. Men i denne sammenhæng, er det ikke altid givtigt at tage det hurtige valg, for det kan spærre for det kollektive valg, der på lang sigt vil være en stærkere samfundsøkonomisk beslutning.

Netop den måde fjernvarmen konverterer på er unik, fordi den konverterer i klynger, så hele områder og bydele bliver omlagt til fjernvarme på samme tid. Og uden skelen til om husindkomsterne på den enkelte vej er høje eller lave. Der er forudgående arbejde, ja, med sagsbehandling, tilslutning og etablering af fjernvarmerør langs veje og huse. Men så snart etableringen er lavet, er der forsyning af varme med det samme. Og der kan man lave en kontrolleret nedlukning for naturgasforsyningen.

Begynder de individuelle løsninger at bevæge sig ind i et potentielt fjernvarmeområde, vil fjernvarmegrundlaget blive udhulet, og de bygninger hvor det ikke er hensigtsmæssigt med en varmepumpe som erstatning for gassen, vil blive efterladt uden et reelt alternativ. Det betyder at naturgasnettet stadig  skal vedligeholdes og forsyne disse bygninger. Altså udhuler man samfundsøkonomien ved ikke planlægge en samlet lukning af naturgasforsyningen, som man kan med fjernvarme.

Dermed er det også vigtigt at pointere, at der findes ikke en ”nu og her” løsning for udfasningen af naturgas til opvarmning. Om det er fjernvarme eller varmepumper, vil der være ventetid, når 300.000 naturgasfyr skal konverteres. Ligesom fjernvarmen er afhængig af kommunal planlægning, arbejdskraft og etablering, er en varmepumpe afhængig af produktion, levering og arbejdskraft. Vi skal ikke underkende hvor stor en opgave det er at accelerere så mange led for at accelerere et stop for russisk gas. Om man vil det eller ej, vil det tage tid.

Danmark er et af de lande i Europa, der har det bedst
Når Dansk Fjernvarme er ude at sige, at fjernvarmen kan konvertere 300.000 naturgaskunder inden for de næste 3 til 6 år, er det fordi, fjernvarmen har gjort det før. Fra 1987 til 1996 konverterede fjernvarmen +410.000 boliger fra centralvarme med olie til fjernvarme. Det var en konverteringsrate på over 40.000 husstande om året. Derfor kan det lade sig gøre igen, med de rette politiske incitamenter og samfundets tilslutning.

At kunne forsyne så stor en del af samfundet i Danmark med fjernvarme er unikt i Europa, hvor lande som Tyskland ved udfasningen af russisk naturgas står i en situation, hvor de mangler et veludbygget fjernvarmenet at falde tilbage på og derfor potentielt skal lade 20 millioner naturgasfyr konvertere til varmepumper.

Der er ikke nok grøn strøm til vores forbrug
En del af den grønne omstilling i Danmark og vores mål om fuld CO2-neutralitet i 2050 kalder på en omfattende elektrificering af Danmark. Dette gælder også fjernvarmesektoren. Blandt andet investeres der i stor stil i store kollektive varmepumper og elkedler, der skal køre på det grønne elnet. Og vi er godt i gang.

Ifølge Energinet steg bruttoelforbruget med 4,6 procent fra 2020 til 2021, svarende til 1,6 TWh. Det er den største stigning siden midten af 1980’erne, og det er elektrificeringen af fjernvarmen med investeringer i elkedler og store varmepumper, der bidrager mest til væksten.