04. apr 2022 Debat

Fjernvarme kan gøre PtX-aftale endnu mere grøn

De danske fjernvarmenet kan være med til at gøre satsningen på Power to X til en grøn succesfortælling og nedbringe omkostningerne. Det skriver chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Jannick H. Buhl, i dette indlæg, der har været bragt i Klimamonitor fredag den 1. april 2022. 

Jannick H. Buhl
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2869 3606
M: jhb@danskfjernvarme.dk

Elektrolyse-processen i et Power to X-anlæg skaber store mængder varme, ligesom anlæggets hjælpesystemer, såsom kompressorer, danner overskudsvarme.

Mellem 10-25 procent af energien i PtX-processen ender som overskudsvarme, hvorfor potentialet for at udnytte varmen i fjernvarmen er meget stort. Og der er god grund til at udnytte energien effektivt i vores samfund, når vi taler om uafhængighed og forsyningssikkerhed, hvor blandt andet elnettet vil være stærkt belastet.

Der er meget godt at sige om den aftale, Dan Jørgensen og et meget bredt flertal i Folketinget netop har indgået. Blandt andet, at der lægges vægt på placering af PtX-anlæg i nærheden af fjernvarmenettet. Det er der rigtig god grund til.

Analyser viser en forbedret konkurrenceevne for elektrolyseanlægget ved salg af varme til anvendelse i fjernvarmen. Der er både direkte effekt ved en indtægt fra salg af varmen og en effekt af flere driftstimer.

Ved at udnytte overskudsvarmen forvandles brintproducenternes omkostninger til køling i stedet til en indtægtsstrøm ved salg af overskudsvarme, da fjernvarmen kan føre varmen væk fra PtX-anlægget og genbruge den i radiatoren hos fjernvarmekunder. Nogle kunder vil måske være villige til at betale mere for brint fra et PtX-anlæg, hvor en stor del af energitabet undgås, fordi det anvendes til fjernvarme. Det giver et mere grønt brintprodukt.

Der er bedst økonomi i at udnytte varmen fra selve elektrolyseprocessen (60-70 grader celsius), men også varmen fra hjælpesystemer som kompressorer (cirka 35 grader celsius) er relevant at udnytte. Øget brintproduktion gennem varmesalg betyder, at de variable omkostninger kan dækkes i flere af årets timer. Det giver flere driftstimer på anlægget. Alt sammen kun godt for brintproducenter, for fjernvarmekunder og for klimaet.

En rapport lavet af fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, Cowi og varmetransmissionsselskabet Tvis viser, at brintprisen kan reduceres med 5-10 procent ved integration med fjernvarmen.

Placeringer
Så hvor skal anlæggene placeres, hvis vi skal effektivisere energien? Der er mange muligheder, og de bør alle overvejes.

Men en af mulighederne er kraftværkspladserne i blandt andet Aalborg, Aarhus, Esbjerg, trekantområdet, Odense og København. Her er der allerede gode koblinger til infrastrukturer og en række fordele, som gør dem egnede til placering af PtX-anlæg.

Der er en stærk kobling til elsystemet samt til varmeinfrastruktur. Der er gode transportforhold, masser af plads, gode kilder til CO₂, de ligger i nærheden af store energilagre, og der gode muligheder for synergieffekter med andre anlæg tæt på kraftværkspladserne.

Med aftalen har partierne også nedsat en såkaldt Task Force, der skal understøtte et dansk brintmarked og infrastruktur. Denne Task Force kan også få en væsentlig rolle at spille i forhold til placering af de kommende anlæg.

Uanset hvor anlæggene placeres, vil det være voldsomt misforstået, hvis man ikke stærkt overvejer den samfundsøkonomiske mulighed for at koble anlæg sammen med vores infrastruktur og udnyttelse af overskudsvarmen. Det skal vi lykkes med.

Alt i alt er det en god aftale, der er indgået. Hvis rammerne fyldes ud, og vi lykkes med at sikre udnyttelse af overskudsvarmen, ender det med at blive en fremragende aftale for det grønne Danmark.