01. mar 2022 Debat

Vi mangler grønt samfundssind fra varmepumpeindustrien

Det er netop at vise samfundssind at planlægge en klog omstilling af vores boligopvarmning, så vi får udfaset den sorte energi i boligerne billigst og bedst muligt, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

At varmepumpeindustrien i et debatindlæg i Altinget mener, at energiplanlægning og omtanke kan være kontroversielt, undrer os hos Dansk Fjernvarme.

Langt de fleste steder vil den bedste løsning for den enkelte og samfundet være en udvidelse af fjernvarmenettet. Andre steder, hvor der typisk er længere mellem husene, vil den bedste løsning være en individuel varmepumpe. Uanset hvad, er der rigeligt med opgaver for energisektoren, da Danmark står overfor en stor udfordring med at nå i mål med den grønne omstilling.

Men vi bør omstille med omtanke, så samfundet ikke skal investere i dobbelt net og infrastruktur i de samme områder. Nøglen er energiplanlægning, teknologi og varmeplaner til at nå i mål med den grønne omstilling.

Fjernvarmen er grøn og priseffektiv
Den 11. februar 2022 indgik en række partier i Folketinget en aftale om målrettet hjælp til de mange udsatte danskere, der er ramt af store prisstigninger på naturgas og el til opvarmning samt en mere langsigtet hjælp til en hurtigere udfasning af naturgassen.

Fjernvarmen fremhæves i den langsigtede del af aftalen, fordi fjernvarmen med sine mange forskellige energikilder i særlig grad har vist sig robust over for prisstigninger. Det er blandt andet årsagen til, at 1,6 millioner ud af i alt 1,8 millioner boliger med fjernvarme er gået fri af prisstigninger. Flere steder er prisen sågar sat ned.

Det giver derfor også god mening at udvide fjernvarmenettet, så flere husstande i Danmark kan blive koblet på fjernvarmenettet og drage fordel af den kollektive varmeproduktion, der har vist sig som et stærkt værn mod prishop nu og i fremtiden.

Fjernvarmeselskaber klar til at konvertere
Ligeledes bør det noteres, at direktøren for multiforsyningsselskabet Ewii har været ude at sige, at store dele af elnettet skal opgraderes, hvis elselskaberne skal kunne følge med etableringen af varmepumper. Samtidig blev der i 2021 samlet set lavet 98 nye fjernvarmeprojektforslag med et potentiale på omkring 55.000 husstande, der får mulighed for at skifte den sorte gas og olie ud med grøn fjernvarme.

En forudsætning for kommunal godkendelse er, at fjernvarmen er den bedste løsning for den enkelte forbruger og for samfundsøkonomien.

Her skal det siges, at individuelle varmepumper ikke skal igennem en tilsvarende proces, men kan blot sættes op – uden skelen til samfundsøkonomi, til elnettets holdbarhed eller det lokale bybillede for den sags skyld.

Det er juleaften 2021 et glimrende eksempel på, hvor 300 husstande i Fredericia stod uden strøm på grund af etableringen af for mange varmepumper på samme elnet. Det har elsektoren selv bekendt, da varmepumperne var blevet installeret på samme fase i området, uden at det lokale energiselskab Trefor El var vidende om det, hvorved julemiddagen blev fortæret i stearinlysets skær for mange juleglade danskere.

Politisk energiplanlægning sikrer størst samfundsværdi
I stedet for at konkurrere internt i energisektoren om flest mulige støttekroner i de samme områder, burde man i stedet se på, hvor det samfundsøkonomisk giver mest mening at udbygge fjernvarmenettet eller investere i alternativer som varmepumper.

At planlægning og bidrage til den grønne omstilling på baggrund af omtanke for samfund og økonomi skulle være kontroversielt for Varmepumpeindustrien, kan kun give anledning til undren.

Den mest gennemarbejdede analyse af vores fremtidige varmeforsyning er foretaget af Aalborg Universitet i Varmeplan Danmark 2021, der udkom i oktober sidste år. Her slår forskerne fast, at mindst 300.000 af de boliger, der i dag har olie eller naturgas, bør få fjernvarme, og forskerne anbefaler at i alt ca. 500.000 boliger bør få adgang til den grønne fjernvarme. Samtidig skal der udbygges voldsomt med små varmepumper, primært i landdistrikterne, hvor der er længere mellem husene.   

Ved en konkret og effektiv planlægning med udgangspunkt i forskernes anbefalinger, undgår vi et stort samfundsøkonomisk spild, hvor varmekunder bliver taget til gidsler i en forsyningskonkurrence støttet af statslige midler.

Det vil klæde Bosch og varmepumpeindustrien at udvise det samfundssind, der ellers er blevet kendetegnet for vores samfund og bakke op om en samfundsøkonomisk grøn omstilling, så vi kan få udfaset den sorte energi i boligerne. Uden at gøre omstillingen dyrere for hverken danskerne eller samfundet som helhed.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget:Forsyning den 28. februar 2022)