03. feb 2022 Debat

Hvis CO2 skal i undergrunden, skal vi rykke nu

Alle sejl skal sættes for at nå i mål med CO2-lagring i 2025. Hvis planerne skal blive til virkelighed, haster det med at få rammer og regulering konkretiseret, skriver Jakob K. Clasen fra Danske Rederier og Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme i et fælles indlæg.

I fremtiden vil mange af os kunne skrue op for termostaterne i vores hjem med lidt bedre samvittighed. Selvom fjernvarmen allerede består af 72 procent vedvarende energi, så har sektoren ambitioner om i 2030 at være helt CO2-neutral – og endda bidrage til CO2-reduktioner i andre sektorer.

Noget af den CO2, som i dag stiger til vejrs fra fjernvarmeanlæggene, vil i stedet skulle lagres i undergrunden eller anvendes i produktionen af grønne brændsler.

En af forudsætningerne, for at det kan lade sig gøre, er rederierne. For som en del af en slags "Georg Georgløs-opfindelse" skal den indsamlede CO2 fragtes på skibe ud til udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen, hvor den vil blive lagret sikkert i undergrunden.

Og selvom det lyder fantasifuldt, er vi ikke langt fra, at fangst og lagring af CO2 (også kaldet CCS) kan blive virkelighed.

Fra tanke til handling 
Fjernvarmesektoren er parate til at indfange den overskydende CO2, og flere rederier og energiselskaber er parate til at transportere og lagre den. Og det er ikke blot en hensigtserklæring.

Der er allerede investeret store summer i teknologi og udvikling inden for CCS, og flere investeringer vil følge.

Derfor er vi i Dansk Fjernvarme og Danske Rederier også glade for den politiske aftale, der blev sikret før jul sidste år. Her fik vi en handlingsplan, som skal tage os fra tanke til handling i forhold til fangst, transport og lagring af CO2.

Det mest åbenlyst positive ved aftalen er, at den vil bidrage til at opnå Danmarks klimamålsætning, men aftalen er også positiv for erhvervslivet, hvor cirka 3.000 arbejdspladser kan sikres ved lagring af CO2 i den danske undergrund.

Forudsætninger mangler
Vi skal nu tage skridtet videre og have nogle meget afgørende detaljer for CCS på plads. Måske er det faktisk en underdrivelse at kalde dem detaljer, for de er forudsætninger for, at vi overhovedet kan komme videre.

Det er tekniske og regulatoriske barrierer, der lige nu er stopklods. Eksempelvis mangler hjemmel til lagring af CO2 i undergrunden. Og så skal der hurtigst muligt laves udbud og tildeles endelig licens til lagring.

På fangstsiden skal der sikres lovhjemmel til etablering og drift af CO2-fangstanlæg, ligesom puljen til at støtte CCS skal udmøntes, for bare at nævne nogle eksempler.

Og vi står en smule og tripper, for det haster, hvis vi skal nå at fange og lagre CO2 på dansk territorium inden udgangen af 2025. For de danske rederier med interesse i transport af CO2 er der bestillingstid på nye CO2-skibe på op til 30 måneder.

De skibe bliver først bestilt, når der ligger kontrakt på fragt "fra fangst til lagring". Man kan selve regne på, hvad kalenderen siger, hvis man regner 30 måneder frem fra i dag. Så er vi meget tæt på 2025.

Potentialet er stort, men tidsplanen er stram, og der skal træffes flere vigtige beslutninger - hellere i dag end i morgen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget: Energi og Klima den 1. februar 2022)