26. aug 2021 Debat

PtX-projekterne er i gang - hvor er strategien?

Mens PtX-projekter myldrer frem i Danmark, savner energisektoren en landsdækkende strategi. Her bør man tænke i sektorintegration, så vi kan udnytte overskudsvarmen fra PtX-anlæggene i fjernvarmen. Sådan skriver Maria Dahl Hedegaard i en klumme på Energy Supply.

Rundt om i Danmark spirer det frem med nye PtX-projekter. Store som små . Planerne er mange, forventningerne er store – og det samme er potentialet.

Men energisektoren savner stadig en landsdækkende strategi for Power-to-X. For mens vi venter på  regeringens strategi, der eftersigende kommer i slutningen af 2021, så knytter vi optimismen til håb.

Hos Dansk Fjernvarme forventer vi, at der i den kommende strategi vil være ekstra fokus på at tænke fjernvarme ind i projekterne, så man ikke nøjes med Power-to-X, men udbygger til Power-to- X-and-Heat. Minister for klima, energi og forsyning har også meldt ud i vores sær-magasin om PtX, at regeringen netop har fokus på muligheden for at udnytte energien klogt til opvarmning. Det fortjener ros.

Danmark står her med en enorm konkurrencefordel i forhold til resten af verden. Intet andet land har så sofistikeret og veludbygget et fjernvarmenet, som kan aftage overskudsvarmen fra PtX-produktion, som vi har i Danmark.

Det er derfor ikke en betragtning, man på samme måde kan gøre sig i konkurrerende lande, når man her skal forsøge at oparbejde en konkurrencefordel på markedet for PtX.

Derfor bør regeringen i sin strategi også tage højde for det fornuftige i at placere projekterne der, hvor man netop kan udnytte overskudsvarmen fra produktionen af grøn brint til fjernvarme, så de enorme mængder energi ikke blot skal blæses ud til fuglene eller over Nordsøen

Planlægningen af infrastrukturen er alfa og omega for en succesfuld udnyttelse af PtX. Placeringen af flere datacentrene,  der ligger for langt væk fra fjernvarmenet til at kunne udnytte overskudsvarmen til opvarmning – og samtidig bruge fjernvarmevandet til afkøling af serverne, tjener ikke til inspiration.

Det gør vi ved at tænke sektorkobling ind fra start til slut. Vi har i dag et energisystem i verdensklasse, der udmærker sig ved, at vi historisk har tænkt i effektiv energiudnyttelse. Derfor er det vigtigt at understrege, at det giver klimamæssig rigtig god mening at udnytte den overskydende energi bedst muligt.

Undersøgelser og analyser – blandt andet vores egen sammen med COWI - viser, at fjernvarmen kan bidrage til at gøre PtX-teknologien endnu stærkere, og det kan medvirke til at sikre en endnu mere robust økonomi i projekterne, hvormed behov for supplerende finansiering reduceres.

Omkostningerne til produktion af grøn brint  kan reduceres markant, hvis  fjernvarme tænkes ind. Overskudsvarmen fra PtX er nemlig velegnet til integration i fjernvarmen som en del af en CO2-neutral fjernvarmeforsyning. Ligesom integration med fjernvarme sikre øget energieffektivitet og sektorintegration, ogøger PtX-anlæggenes driftstimer.

Derfor skal der styr på såvel infrastruktur som energiplanlægning, hvis vi skal kunne høste den økonomiske gevinst, der er ved at udvikle PtX-projekter og sælge overskudsvarme fra PtX-produktion til brug i fjernvarmesystemerne. Og derfor er det vigtigt, at det bliver et helt centralt element i den kommende danske PtX-strategi.

Landets fjernvarmeselskaber vil blive CO2-neutrale inden 2030. Her vil overskudsvarme fra PtX-anlæg så afgjort kunne bidrage positivt. Men det forudsætter, at energiplanlægning og rammevilkårene er på plads.

Hvis vi skal indfri potentialet for PtX i Danmark, er det afgørende at den samlede danske PtX-strategi kommer på plads så snart som muligt.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 24. august 2021)