20. apr 2021 Debat

Geotermien kan starte dansk eksporteventyr

Varmt vand fra undergrunden kan knække hockeystaven og starte dansk eksporteventyr, skriver fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme, i dette debatindlæg.

I Aarhus vil AffaldVarme Aarhus og kommunen meget gerne etablere Europas største geotermianlæg, som man kunne læse i Klimamonitor 6. april.

Det er meget forståeligt. For ikke alene vil geotermiprojektet i Aarhus vil være en grundsten i Aarhus Kommunes ambitiøse strategi om CO2-neutralitet i 2030 – men for CO2-neutraliteten i hele fjernvarmesektoren.

I Dansk Fjernvarme hepper vi derfor på Aarhus – men lige nu lige så meget på myndighederne og det politiske system.

Aarhus er nemlig casen, der kan virkeliggøre udrulningen af geotermisk fjernvarme i landets store byer, som har et gigantisk potentiale.

Så meget som 10 procent af fjernvarmen kan i 2030 komme fra vedvarende geotermisk varme fra undergrunden og hele 30 procent i 2040. Og her vil Aarhus med sit konkrete projekt i støbeskeen blive en frontløber.

Anlægget i Aarhus vil kunne tjene til inspiration og anskueliggøre business casen for øvrige store byer i Danmark, hvor muligheden for geotermi er til stede, og hvor man de kommende år skal investere i nye bæredygtige energikilder til fjernvarmen.

Rammevilkår skal snart på plads Lige nu hepper vi i særdeleshed på myndighederne og politikerne, fordi der meget snart skal fastsættes nye rammevilkår, hvis potentialet skal forløses.

Som direktør Bjarne Munk Jensen skriver, skal AffaldVarme Aarhus snart træffe en investeringsbeslutning om, hvad skal træde i stedet for varmeproduktionen på Studstrupværket.

AffaldVarme Aarhus og leverandøren af løsningen i A.P. Møller Holding er så godt som klar til at underskrive kontrakten, der kan give aarhusianerne grøn varme fra undergrunden.

Forudsætningen er dog stadig nødvendige nye rammevilkår.

Prisloft
For at AffaldVarme Aarhus skal kunne overholde deres forpligtelser i varmeforsyningsloven og A.P. Møller Holding have vished for deres investering, har de foreslået indførelsen af en såkaldt contract of difference – et prisloft på den strøm, som skal bruges til at omsætte varmen til fjernvarmesystemet.

En lignende model gjorde man med stor succes brug af, da man skulle modne og understøtte vindmølleteknologien herhjemme. Det er der vist ingen, der har fortrudt siden.

Understøttelsen er sammen med et offentligt anlægstilskud alt, hvad der skal til for at igangsætte etableringen af geotermianlægget i Aarhus og dermed skyde den danske geotermiudvikling i gang én gang for alle.

Kan knække hockeystaven Mens teknologier som Power to X (PtX) og Carbon Capture Storage (CCS) lige nu bliver debatteret flittigt både politisk og teknologisk, bør klimaambitiøse Danmark huske at have geotermi med i betragtningerne om udviklingen af ny energiteknologi.

Teknologien er afprøvet og A.P. Møller Holding har ligeledes ekspertisen til at operationalisere anlægget, og dermed vil geotermi kunne indfases i teknologimikset inden for en overskuelig fremtid.

I den efterhånden famøse teknologidebat om hockeystaven glemmer vi, at har vi en afprøvet, men uudnyttet klimateknologi lige ved hånden, hvor projektet kan igangsættes allerede i 2024 og dermed være fuldt ud funktionsdygtigt i Aarhus i 2030.

Det vil med andre ord kunne bidrage med det vigtige knæk på hockeystaven, som er så efterspurgt blandt mange klimaaktører – heriblandt regeringens støttepartier. Samtidig vil det være en langt mere effektiv måde at bruge vores mere og mere grønne el end ved direkte elektrificering.

Store eksportperspektiver
En anden lige så vigtig del af klimadebatten handler om, at vores grønne omstilling skal gå hånd i hånd med økonomisk bæredygtighed. Vi skal være et foregangsland, der kan anvise en vej, hvor CO2-reduktioner, nye arbejdspladser og omsætning er hinandens forudsætninger.

Her vil fjernvarme og geotermi i forening kunne blive et stort salgsargument i udlandet.

Allerede nu er fjernvarmeløsninger en vigtig bestanddel i vores eksportstrategi af energiteknologi. Ved at understøtte geotermi på hjemmemarkedet kan vi understøtte og stimulere nok en fjernvarmeløsning, som vil være omsættelig på udenlandske markeder, og som kan give myndighederne endnu et stærkt kort på hånden i de fremragende samarbejder med andre lande.

Et godt eksempel på dette er Holland, der skal have konverteret 1,5 millioner naturgasforbrugere over den kommende årrække og derfor allerede har indgået samarbejde med Energistyrelsen herhjemme om at aftage danske fjernvarmeløsninger, som er i høj kurs.

Undergrunden i Holland er særlig velegnet til geotermiske løsninger. De mangler blot et stærkt fjernvarmenet til at aftage varmen – det har vi i Danmark.

Tid til at komme i gang
Der er med andre ord virkelig mange perspektiver i at sætte gang i den geotermiske udvikling her til lands.

Indtil videre har regeringen nedsat en task force, der skal komme med bud på, hvordan det bedst kan lade sig gøre. Det er meget prisværdigt, men arbejdet skal gå hurtigt, hvis vi skal kunne nå at høste frugten.

Der er allerede aktører, der er meget ivrige for at komme i gang, og som har identificeret de væsentligste udfordringer.

Dem bør vi lytte til og indrette os efter, så Danmark kan blive en geotermisk storspiller.

Dette indlæg er bragt i Klimamonitor tirsdag den 20. april 2021.