25. okt 2017

Dansk Fjernvarmes statistik 2017

Varmeprisen falder, og fjernvarmekunderne bliver bedre til at sænke returtemperaturen. Sådan lyder nogle af fortællingerne i Dansk Fjernvarmes årsstatistik 2017, som kan downloades her.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
T: 7630 8036
M: 5153 8886
aje@danskfjernvarme.dk

Velkommen til Dansk Fjernvarmes årsstatistik 2017.

Dansk Fjernvarmes årsstatistik er den bredeste statistikopgørelse i fjernvarmebranchen, fordi vi får data for både økonomi og teknik fra vores medlemmers indberetninger. På den måde får både Dansk Fjernvarme og statistikkens øvrige brugere et godt indblik i fjernvarmebranchen, som den er lige nu.

Velunderbygget datagrundlag
Statistikken giver os som brancheforening god mulighed for at underbygge vores argumenter med valide data med baggrund i selskabernes indberetninger. Det er der et særligt aktuelt behov for nu, da myndighedernes spotlys stråler ekstra kraftigt på fjernvarmesektoren i forhold til at skabe rammer om en planlagt ny regulering af sektoren, der skal implementeres de kommende år.

Dansk Fjernvarme kan med baggrund i tallene fra årsstatistikken give myndighederne kvalificeret indspil og lige så meget et velunderbygget modspil, når de på et fejlagtigt grundlag kommer til forkerte konklusioner om fjernvarmebranchen. Det kan dreje sig om sektorens effektiviseringspotentiale, men også selve forståelsen af de økonomiske og tekniske sammenhænge i branchen.

Nu også med køling
For første gang er data om fjernkøling nu en del af årsstatistikken.

Køling er stadig i sin spæde start, men interessen stiger blandt fjernvarmeselskaberne, så nu er et godt tidspunkt at begynde at samle data, så vi som brancheforening også har et godt indblik i denne gren af branchen.

Tak for hjælpen
Her på siden kan I under downloads finde fire artikler, der belyser blot nogle af de fortællinger, der kan udkrystalliseres af tallene fra statistikken.

Her kan du læse, hvad datagrundlaget fortæller om varmepriserne, ledningsnettet, forbedret afkøling hos forbrugerne og udviklingen i nyansættelser i sektoren.

Blandt dokumenterne findes naturligvis også selve statistikken i form af data i Excel-format.

Der skal lyde en stor tak til alle de selskaber, der hjælper os med at skabe et solidt datagrundlag til gavn for både de enkelte fjernvarmeselskaber og for Dansk Fjernvarme som brancheorganisation. Med statistikken står vores argumenter på et stærkere fundament, når fjernvarmen til tider mødes af svævende påstande fra myndigheder og politikere.

Statistik 2017

 • 25. okt 2017

  Forbrugernes returtemperatur falder

 • 25. okt 2017

  Komplekse rammevilkår ses i ansættelser

 • 25. okt 2017

  Ledningsnettet ældes i fornuftigt tempo

 • 25. okt 2017

  Fjernvarmen er igen blevet billigere

 • 25. okt 2017

  Årsstatistik 2017

Statistik

Statistik

På disse sider finder du forskellige statistikker udarbejdet af eller for Dansk Fjernvarme.

08. maj 2017

Branche- og eksportstatistik: Fjernvarmesektorens samfundsbidrag, april 2017

Antallet af medarbejdere i fjernvarmesektoren er vokset med 18 procent over de seneste fire år. Det viser fjernvarmesektorens første branchestatistik. 

21. okt 2016

Fjernvarmeprisen i Danmark 2016

A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016 i forhold til 2015. Det viser Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse, der kan hentes som notat her.

21. okt 2016

Statistik 2015-2016

Fjernvarmesektoren er nu mere end 50 procent baseret på vedvarende energikilder. Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i Dansk Fjernvarmes årsstatistik, der i år alene udkommer digitalt her på siden, hvor man også kan finde det velkendte Excel-ark med sammenlignelige nøgletal.