05. apr 2018

Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber

Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber. Hent publikationen her.

Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker og Affaldsforeningen har i samarbejde udviklet et kodeks til brug for medlemsselskaberne.

De kommunale forsyningsselskaber løfter et bredt samfundsansvar, og deraf følger en særlig forpligtigelse til at imødekomme interessen fra såvel ejere, forbrugere og øvrige interessenter samt sikre, at selskabet arbejder i henhold til de formål, det er sat i verden for.

Målet med kodeksets anbefalinger er således at stille rammer til rådighed for de enkelte selskaber, så de kan sikre og redegøre for deres efterlevelse af god selskabsledelse.

Indhold

”Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber” indeholder i alt 35 anbefalinger fordelt på seks kategorier. De seks kategorier er:

  • Rammerne for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
  • Samspillet mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsesstrukturen
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Øvrige forhold

Opbygning og anvendelse

Anbefalingerne for god selskabsledelse er ”soft law“. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i dette kodeks i stedet at anse som ”best practice” inden for selskabsledelse.

Anbefalingerne er relevante for alle forsyningsselskaber. Selskaberne er meget forskellige bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. ”Følg eller forklar-princippet" er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner.

Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde, men at man relativt hurtigt kan ændre anbefalingerne for god selskabsledelse, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til governance.

Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller via deres hjemmeside.

Hent publikation

  • 05. apr 2018

    Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber

Viden om

20. mar 2018

Branche- og eksportstatistik: Fjernvarmesektorens samfundsbidrag, marts 2018

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau.

07. mar 2018 F&U-konto

Grønt lys til to F&U-projekter

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har foreløbigt valgt at tildele to projekter støtte. Der er stadig penge tilbage i årets pulje og derfor også mulighed for at søge.

01. mar 2018 Bæredygtig biomasse

Rapporter - links til medlemmernes dokumentation

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW.

25. jan 2018 Energibesparelser

Huskeliste ved indberetning af energibesparelser

Som en hjælp til indberetning af energibesparelser har Dansk Fjernvarme lavet en huskeliste for indberetning af energibesparelser.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.