09. maj 2017

Faktaark om forrentning

Skal det være muligt for fjernvarmeselskabernes ejere at opkræve forrentning af deres indskudskapital?

Det er lovligt i forhold til varmeforsyningsloven, men det kræver Energitilsynets tilladelse.

Med faktaarket her har Dansk Fjernvarme lavet en faktuel gennemgang af de to aktuelle sager om forrentning, som Energitilsynet har truffet afgørelse i.

Faktaark om forrentning

  • 09. maj 2017

    Faktaark Energitilsynets afgørelse om forrentning

Viden om

01. nov 2017 F&U-konto

2016-07 Analyse af markedspotentialet for ny type planparabol solfanger

Dette F&U-projekt vil undersøge og vurdere potentialet i fjernvarmesektoren for en ny alternativ parabolisk solfangertype, ScandiMirs CSP 4/24 PLUS – AURORA parabolsolfanger.

31. okt 2017

Fjernvarmeinfo

Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmning i Danmark, og det er der mange gode grunde til.

25. okt 2017

Dansk Fjernvarmes statistik 2017

Varmeprisen falder, og fjernvarmekunderne bliver bedre til at sænke returtemperaturen. Sådan lyder nogle af fortællingerne i Dansk Fjernvarmes årsstatistik 2017, som kan downloades her.

20. sep 2017

Kan fjernvarmeområdet udvides?

Hvis fjernvarmeområderne udvides - og gas og olieopvarmede huse får fjernvarme, er der CO2 og penge at spare.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.