09. maj 2017

Faktaark om forrentning

Skal det være muligt for fjernvarmeselskabernes ejere at opkræve forrentning af deres indskudskapital?

Det er lovligt i forhold til varmeforsyningsloven, men det kræver Energitilsynets tilladelse.

Med faktaarket her har Dansk Fjernvarme lavet en faktuel gennemgang af de to aktuelle sager om forrentning, som Energitilsynet har truffet afgørelse i.

Faktaark om forrentning

  • 09. maj 2017

    Faktaark Energitilsynets afgørelse om forrentning

Viden om

08. maj 2017

Branche- og eksportstatistik: Fjernvarmesektorens samfundsbidrag, april 2017

Antallet af medarbejdere i fjernvarmesektoren er vokset med 18 procent over de seneste fire år. Det viser fjernvarmesektorens første branchestatistik. 

08. maj 2017 Bæredygtig biomasse

Rapporter - links til medlemmernes dokumentation

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW.

26. apr 2017 Energibesparelser

Særindberetning vedrørende energibesparelser

Alle fjernvarmeselskaber skal lave en ekstraordinær indmelding til Energistyrelsen senest den 31. maj 2017 - uanset om de har indberettet energibesparelser i 2016 eller ej. Den ekstraordinære indmelding fokus på hulmursisoleringer.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.