08. maj 2017

Faktaark om forrentning

Skal det være muligt for fjernvarmeselskabernes ejere at opkræve forrentning af deres indskudskapital?

Det er lovligt i forhold til varmeforsyningsloven, men det kræver Energitilsynets tilladelse.

Med faktaarket her har Dansk Fjernvarme lavet en faktuel gennemgang af de to aktuelle sager om forrentning, som Energitilsynet har truffet afgørelse i.

Faktaark om forrentning

  • 08. maj 2017

    Faktaark Energitilsynets afgørelse om forrentning

Viden om

25. jan 2018 Energibesparelser

Huskeliste ved indberetning af energibesparelser

Som en hjælp til indberetning af energibesparelser har Dansk Fjernvarme lavet en huskeliste for indberetning af energibesparelser.

21. dec 2017 F&U-konto

Søg støtte fra F&U-Kontoen senest 15. januar 2018

Husk, at der er deadline for at søge midler fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto den 15. januar 2018.

21. dec 2017 Energibesparelser

Energispareforpligtelsen

I følge Energispareaftalen er de fleste fjernvarmeværker forpligtet til at medvirke til realisering af energibesparelser. Læs kort om energispareforpligtelsen og værkernes energisparemål nedenfor.

29. nov 2017

Fjernvarmeprisen i Danmark 2017

A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2017 i forhold til 2016. Det viser Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse, der kan hentes som notat her.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.