25. maj 2014

Fjernvarmeinfo

Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmning i Danmark, og det er der mange gode grunde til.

Nemmere bliver det ikke
Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i huset. Hjemme hos dig passer fjernvarmen sig selv, og det er dit lokale fjernvarmeværk, der sørger for, der altid er varme og varmt vand. Ingen pasning af fyret, ingen håndtering af brændsler, ingen skorstensfejning.
Inden døre giver fjernvarmen også en stabil og behagelig varme uden lugtgener. Det er nemt for dig - og samtidig et valg, der gør Danmark grønnere.

Fjernvarmen er 58 % grøn
Fjernvarmen er ikke en energikilde. Den er et effektivt distributionssystem, der bringer varme og stordriftsfordele ud til dig. Det betyder, at fjernvarmen ikke er afhængig af enkelte brændsler. I stedet benytter værkerne mange forskellige miljøvenlige energikilder.

I disse år betyder det, at stadig flere får miljøvenlig varme fra solen, vinden, biomasse og sågar jordens indre i deres radiatorer. I dag er fjernvarmen 58 % grøn, og i 2035 er målet 100 %.

Selv når man sammenligner fjernvarmen med de populære jordvarmepumper, er fjernvarmen i langt de fleste tilfælde både billigst og mest grøn. Det skyldes, at jordvarmepumpen ikke kun henter varmen fra jorden. Den bruger også el, og samtidig er det omkostningstungt at etablere anlægget derhjemme.

Hjælper dig med at spare energi
Danmark skal spare energi, og derfor rådgiver dit varmeværk om, hvordan du kan spare på varmen derhjemme. Hvis du overvejer at energiforbedre din bolig med for eksempel energiruder eller bedre isolering, giver de fleste værker kontant tilskud. Det giver dig både et bedre indeklima og en mindre varmeregning.

Det er Energistyrelsen, der udstikker nationale mål for energibesparelser, og her har fjernvarmen tradition for at yde sit bidrag - og mere til. For eksempel forbedrer værkerne ledningsnettet med nye højisolerede rør, så mindre varme går tabt undervejs ud til dig.
 
Luner i økonomien
I Danmark har flere end 6 ud af 10 boliger fjernvarme, og for de fleste er det en klar økonomisk fordel. Det er ikke usædvanligt, at en fjernvarmeforbruger sparer flere tusinde kroner hvert år i forhold til naboen, der har olie- eller gasfyr.
 
Varmen bliver produceret på ca. 430 lokale varmeværker, og prisen afhænger blandt andet af, hvilke energikilder det enkelte værk eller den enkelte forsyning har adgang til. Lokale forhold spiller også ind - for eksempel kan mange aftage overskudsvarme fra industrien eller elproduktionen.
 
Mange flere kan få fjernvarme
I dag er det ca. 64 % af danskerne, der har fjernvarme, men målsætningen er 75 %. Fjernvarmen udbygger også mange steder i landet og bidrager på den måde med danske arbejdspladser, både i industrien og hos lokale entreprenører.
 
Da varmen skal transporteres ud til dig i højisolerede rør, vil der være steder, hvor det ikke kan betale sig at lægge fjernvarme. Ligger dit hus i et tyndt befolket område med langt til nærmeste fjernvarmeværk, kan det være for dyrt at etablere, og varmetabet kan blive for stort.

Viden om

20. apr 2017

Statistik om fjernvarme i kommunerne

Dansk Fjernvarme udarbejder løbende diverse statistikker omkring energisystemet, opvarmning og naturligvis fjernvarme.

06. apr 2017 F&U-konto

Fem godkendte F&U-projekter i 2017

Fem projekter har fået støtte fra Dansk fjernvarmes F&U-kontoen i 2017, mens et sjette projekt fik forbedringsforslag og mulighed for at søge igen. Der er fortsat midler til rådig på kontoen.

05. apr 2017 F&U-konto

2014-06 Kortlægning af energiforbrug i bygninger

Projektet har til formål at analysere forbrugsdata fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stille disse data til rådighed for forskning og planlægning.

05. apr 2017 F&U-konto

2014-07 Et grundlag for vurdering af vandvarmere - Den gode brugerinstallation

Teknologisk Institut og Fjernvarmens Serviceordning har gennemført et projekt med det formål at få afprøvet og etableret et bedre grundlag for vurdering og test af vandvarmere.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.