06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Valg af plastrør som på billedet, eller stålrør til fjernvarmedistribution. Foto: Dansk Fjernvarme

I takt med en større konkurrence fra individuelle opvarmningskilder, samt krav om optimeringer, er der i endnu højere grad brug for optimeringer i fjernvarmebranchen. En stor andel af fjernvarmeværkernes udgifter ligger i ledningsnettet. Det er derfor i fjernvarmeværkernes interesse at opnå den bedste totaløkonomi ved etablering af nye fjernvarmerør. I dag præger stålrørsprodukterne markedet, men de senere år har plastrør til fjernvarmedistribution vundet mere indpas. Det er dog stadig en forholdsvis uprøvet teknolog til fjernvarmebrug i Danmark. Der er derfor et behov for at belyse fordele og ulemper ved at anvende plastrør frem for stålrør til fjernvarmedistribution.

Projektet har gennem analyser af de to rørmodeller fremsat fordele og ulemper, der ses ved de to løsningsforslag - plast og stålrør.

For den konkrete case viste det sig at totaløkonomien ikke var til plastrørenes fordel, primært grundet et øget varmetab ved plastrør sammenlignet med nye stålrør. Resultaterne peger dog mod, at plastrør, med de rette forudsætninger, med fordel kan bruges til fjernvarmedistribution. Gevinsterne omfatter blandt andet muligheden for besparelser igennem kortere nedlægningstid, billigere smedearbejder, der kan udføres uden certifikater og indkøb af rørkomponenter.

Hent rapport

  • 06. sep 2017

    Valg af plast- eller stålrør til fjernvarmedistribution

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

03. jun 2016 F&U-konto

Køleplan Danmark 2016

Med Køleplan Danmark 2016 kortlægges potentialet for fjernkøling i Danmark. Rapporten viser, at der er betydelige storskalafordele ved fjernkøling i typiske erhvervsområder, som reducerer det samlede investeringsbehov i kølekapacitet markant.

09. mar 2016 F&U-konto

Afbrænding af gyllefibre og recirkulering af fosfor

F&U-projektet omhandler mulighed for at afhjælpe knaphed for biomasse ved samfyring af gyllefibre og flis. Projektet indeholder også en arbejdspakke om udnyttelse af fosfor i gyllefiber-asken. Læs den afsluttende F&U-rapport her på siden.

21. jan 2016 F&U-konto

F&U konto (Distributionsgruppen) - Fleksible præisolerede rør med fugtig isolering

Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppens rapport. Fleksible præisolerede rør med fugtig isolering. Rapporten kan downloades her på siden.

21. jan 2016 F&U-konto

F&U konto (Distributionsgruppen) - Prærørskontrol 2015

Dansk Fjernvarmes distributionsgruppe rapport for prærørskontrol 2015. De endelige resultater foreligger i løbet af 2016.