07. mar 2018 F&U-konto

Grønt lys til to F&U-projekter

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har foreløbigt valgt at tildele to projekter støtte. Der er stadig penge tilbage i årets pulje og derfor også mulighed for at søge.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 7630 8023
M: 2152 7262
kwh@danskfjernvarme.dk

F&U-Udvalget, der bestyrer Dansk Fjernvarmes F&U-Konto, har valgt at tildele foreløbigt to projektet støtte med midler fra dette års pulje.

Det drejer sig om projekterne:

  • 01-2018. Effektivisering af fjernvarmeforsyningen ved bedre anvendelse af smart meter data
  • 02-2018. Effektivisere fjernvarmeselskaber ved datadreven drift

Begge projekter fokuserer på at data skal kunne anvendes til at forbedre og effektivisere fjernvarmedriften. Dette har meget stor betydning i sammenhæng med at fjernvarmetemperaturerne sænkes og tabet skal minimeres.

Grøn Energi fik desuden bevilget midler til projektet Grøn Vækst, der skal være med til at skabe forbedrede og aktuelle projekter.

Stadig mulighed for at søge
Der var kun få ansøgere og derfor er der stadig midler til rådighed for nye ansøgninger. Fristens herfor er 15. april.

Læs mere om Dansk Fjernvarmes F&U-Konto her.

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

23. jan 2018 F&U-konto

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer

Projektet har til formål at vise, hvordan man ved lavtemperatur kan anvende små varmevekslere og undgå legionella ved fremløbstemperaturer ned til 55 °C.

18. jan 2018 F&U-konto

Varmebehov i boliger og dimensionering af ledningsnet

I projektet er gennemført en analyse af det reelle varmeforbrug i 63 boliger i to Aarhus-kvarterer. Analysen viser, at en husstand kun udnytter den kapacitet, der er til rådighed, i ganske få minutter i døgnet.

07. dec 2017 F&U-konto

Fleksibel måling af tryk og temperatur 

Projektets formål er dels at samle billige målere til brug for trådløse, digitale målinger af tryk og temperatur og dels at vise, hvordan selskaberne let kan synliggøre, hvordan data kan skabe værdi.

06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.