01. nov 2017 F&U-konto

2016-07 Analyse af markedspotentialet for ny type planparabol solfanger

Dette F&U-projekt vil undersøge og vurdere potentialet i fjernvarmesektoren for en ny alternativ parabolisk solfangertype, ScandiMirs CSP 4/24 PLUS – AURORA parabolsolfanger.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 76 30 80 23
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Varmeplan Danmark 2010 vurderede et behov for at udbygge solvarmen til fjernvarme med 2-4 mio. m2 inden 2020 og på sigt komme op på i alt 8 mio. m2 solfangerareal, idet de vil kunne dække omkring 10 % af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Den dominerende solfangerteknologi er de velgennemprøvede plane solfangere. I de senere år er paraboltrug med enkelt-akse solsporing (sun-tracking) blevet introduceret af Aalborg CSP, dog har udbredelsen vist sig at være begrænset. 

 

Dette F&U-projekt vil undersøge og vurdere potentialet i fjernvarmesektoren for en ny alternativ parabolisk solfangertype, ScandiMirs CSP 4/24 PLUS – AURORA parabolsolfanger. Solfangeren, der har dobbelt-akse sun-tracking, har en række egenskaber, der vurderes interessante til fjernvarme-formål. Denne nye type solfanger vil dels kunne skærpe konkurrencen og produktudviklingen på markedet og dels være mulighed for bedre soludnyttelse ved f.eks. at kombinere med plane solfangere.

 

Projektet vil bidrage til fjernvarmeværkers viden om, hvordan denne type parabolisk solfanger med sun-tracking vil fungere i forhold til plane solfanger under samme solforhold.  Det kan bidrage til en mere optimal og fleksibel udnyttelse af solenergien, idet solenergi forventes at få en markant større rolle i årene fremover i fjernvarmesektoren, dels solenergien i sig selv, men også som driver for udvikling af lagring, hvilket igen åbner for integration af vindenergi, kølevarme og industriel overskudsvarme mv.

 

For ScandiMir kan analysen betragtes som et bidrag til markedsmodning. Imidlertid er analysens sigte rettet mod indgående afklaring af emnet, så fordele og ulemper allerede på dette tidlige stadie kan præsenteres for fjernvarmeselskaber og andre interessenter, der arbejder for bedre udnyttelse af solenergi til fjernvarme.

 

Downloads

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

23. jan 2018 F&U-konto

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer

Projektet har til formål at vise, hvordan man ved lavtemperatur kan anvende små varmevekslere og undgå legionella ved fremløbstemperaturer ned til 55 °C.

18. jan 2018 F&U-konto

Varmebehov i boliger og dimensionering af ledningsnet

I projektet er gennemført en analyse af det reelle varmeforbrug i 63 boliger i to Aarhus-kvarterer. Analysen viser, at en husstand kun udnytter den kapacitet, der er til rådighed, i ganske få minutter i døgnet.

07. dec 2017 F&U-konto

Fleksibel måling af tryk og temperatur 

Projektets formål er dels at samle billige målere til brug for trådløse, digitale målinger af tryk og temperatur og dels at vise, hvordan selskaberne let kan synliggøre, hvordan data kan skabe værdi.

06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.