Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Her kan du søge i alle F&U rapporter

06. sep 2017 F&U-konto

2016-02 Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.

05. apr 2017 F&U-konto

2014-06 Kortlægning af energiforbrug i bygninger

Projektet har til formål at analysere forbrugsdata fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stille disse data til rådighed for forskning og planlægning.

05. apr 2017 F&U-konto

2014-07 Et grundlag for vurdering af vandvarmere - Den gode brugerinstallation

Teknologisk Institut og Fjernvarmens Serviceordning har gennemført et projekt med det formål at få afprøvet og etableret et bedre grundlag for vurdering og test af vandvarmere.

04. apr 2017 F&U-konto

2016-05 Kold fjernvarme

Denne business case afdækker de økonomiske konsekvenser ved etableringen af kold fjernvarme.