05. apr 2017 F&U-konto

2014-06 Kortlægning af energiforbrug i bygninger

"Kortlægning af energiforbrug i bygninger" er et projektsamarbejde mellem Dansk Fjernvarme, Grøn Energi og Aalborg Universitet med det formål at analysere forbrugsdata fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stille disse data til rådighed for forskning og planlægning.

05. apr 2017 F&U-konto

2014-07 Et grundlag for vurdering af vandvarmere - Den gode brugerinstallation

Teknologisk Institut og Fjernvarmens Serviceordning har med støtte fra Dansk Fjernvarmes F&U-konto gennemført et projekt med det formål at få afprøvet og etableret et bedre grundlag for vurdering og test af vandvarmere.

04. apr 2017 F&U-konto

2016-05 Kold fjernvarme

Kold fjernvarme søger at kombinere fordelene ved individuelle varmepumper og kollektiv fjernvarme ved at erstatte luft/vand-varmepumper og jordvarmeslanger i individuelle installationer med et kollektivt brinenet. Denne business case afdækker de økonomiske konsekvenser ved etableringen af kold fjernvarme. 

24. nov 2016 F&U-konto

2015-05 Opgradering af solvarmedata.dk

Solvarmedata hjemmesiden er blevet optimeret, så der er skabt mulighed for at overvåge og sammenligne såvel egne som andre værkers drift og produktion. Det er tale om en mere brugervenlig version af solvarmekortet, med grafer for indstråling og ydelse.