03. maj 2017 Bæredygtig biomasse

Skabeloner til dokumentation af bæredygtig biomasse

Hent skabeloner

  • 03. maj 2017

    Generelle betingelser for sælgers faktura

  • 03. maj 2017

    Rapportskabelon: Statusrapport for bæredygtig biomasse

  • 11. okt 2017

    Værkernes opgørelse af modtaget flis (Excel)

Bæredygtig biomasse

ALLE DANSKE KRAFTVARMEVÆRKERS BIOMASSE SKAL FRA 2016 LEVE OP TIL SKRAPPE BÆREDYGTIGHEDSKRAV
Brancheaftalen sikrer, at træpiller og flis er bæredygtig. De danske kraftvarmeværker skal dokumentere opfyldelse af brancheaftalen i en offentlig årlig rapport, som kontrolleres og godkendes af uafhængige eksperter i certificering af skove.